Maak mee een vuist tegen de onevenwichtige en asociale besparingen, want er zijn alternatieven!

Bereken jouw factuur op:

 

www.factuurregering.be

 

DE regering liegt: uw koopkracht stijgt niet

 

Volgens de regering zal de koopkracht van iedereen stijgen - “100 euro netto meer per maand!” - dankzij de taxshift. Voortaan kan iedereen zelf uittellen hoe hard de regering liegt op www.factuurregering.be, een gebruiksvriendelijke tool van het ABVV waarmee iedereen de impact van de besparingen op zijn gezinsinkomen kan berekenen.

 

De tool berekent de impact van meer dan 20 verschillende maatregelen van zowel de Vlaamse regering Bourgeois als de federale regering Michel, van de indexsprong over de Turteltaks tot duurder onderwijs. Maar ook de hogere werkbonus voor lage lonen en de hogere forfaitaire beroepskostenworden meegeteld.Onze tool maakt duidelijk dat de zogenaamde koopkrachtversterkende maatregelen onmiskenbaar in het niet vallen bij alle Vlaamse en federale besparingen samen.

 

3 troeven van factuurregering.be

  • Makkelijk invulbaar
    Je moet niks opzoeken in paperassen allerhande die je ergens diep in een schuif hebt weggestopt.

  • Transparant
    Je krijgt een berekening op jouw maat, aangepast aan jouw levenssituatie, met telkens helders uitleg over wat een besparing juist inhoudt en waarom die onrechtvaardig is.

  • Mobiliserend
    Via sociale media kan je snel en eenvoudig je resultaat delen en zo mee het sociaal protest tegen de factuurregeringen een stem geven.