Met de aanleg van verkeersremmers aan beide zijden van het kruispunt Geelsebaan (N126) – Meerhoutstraat en het kruispunt Geelsebaan – Heistraat wil het Laakdalse gemeentebestuur het verkeer remmen. “Het kruispunt aan het vroegere café ‘de vier wegen’ staat gekend als een zwart kruispunt waar regelmatig ongevallen gebeuren”, weet schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Frank Sels.

“Maar de Geelsebaan is een gewestweg  en daarom kan Laakdal daar zelf geen maatregelen treffen. Omdat er dringend iets moest gebeuren, hebben wij besloten om toch al de nodige bebording, knipperlichten en Berlijnse kussens te voorzien op onze eigen gemeentewegen!”, voegt Frank er aan toe.

Als schepen uit Klein-Vorst heeft Jurgen Mensch mee geijverd voor de Berlijnse kussens. "Deze zullen de automobilisten attent maken dat ze een gevaarlijk kruispunt naderen en moeten stoppen. Hopelijk voorkomen we zo al ongelukken in afwachting van de aanpassingen op de Geelsebaan zelf", aldus Jurgen.

“Op aandringen van de gemeente werd tevens een PCV-dossier opgestart bij de provinciale commissie voor verkeersveiligheid in Antwerpen. Samen met de wegbeheerder AWV willen wij ook een aanpassing van het kruispunt op de Geelsebaan doorvoeren. Met de aanleg van de Berlijnse kussen willen we vooral vermijden dat weggebruikers bij bijvoorbeeld mist of in het donker zomaar de Geelsebaan oprijden en zware ongevallen veroorzaken”, besluiten Frank en Jurgen.