Op 26 november 2014 om 18uur leg ik opnieuw de eed af als gemeenteraadslid in Schaarbeek. Hiermee komt de sp.a opnieuw in de gemeenteraad van Schaarbeek. Vorige legislatuur (2006-2012) maakte ik al deel uit van de Gemeenteraad. Door in de gemeenteraad te stappen versterkt de sp.a zicht op lokaal vlak in heel Brussel en telt de partij voortaan het meest aantal gemeenteraadsleden van alle Nederlandstalige partijen in Brussel.

Als uittredend gemeenteraadslid kon ik in 2012 op een lang en warm applaus rekenen van alle collega's. Ik was toen het enige actieve Nederlandstalige lid van de oppositie en werd door meerderheid en oppositie gewaardeerd voor mijn oppositiewerk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 raakte ik echter niet rechtstreeks herverkozen, maar ik zetel sindsdien wel in de OCMW-raad. Als eerste opvolger kom ik nu terug in de gemeenteraad doordat voormalig schepen van onderwijs, parlements- en gemeenteraadslid Mohamed Lahlali (PS) op pensioen gaat. 

Mijn ervaring als OCMW-raadslid zal mij van groot nut zijn om de meerderheid wakker te schudden rond de armoede problematiek in Schaarbeek. Verder blijf ik de opbouw van het Nederlandstalig gemeenteonderwijsnet, de dossiers rond mobiliteit en stadsontwikkeling op de voet volgen.