sp.a stelt zijn vertrouwen in 2 Halse kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen in oktober.  Op de tweede plaats staat de 47-jarige Bertrand Demiddeleer, gemeenteraadsvoorzitter en leerkracht in Halle.  Mathias Pierquin, een jonge ondernemende en gedreven kerel staat op plaats 14. Twee kandidaten uit Halle die Halle willen versterken, over de gemeentegrenzen heen.


“Lokaal beleid start in je stad of je gemeente. Soms lokale problemen overstijgen  echter de gemeentegrenzen. Samenwerking is dus aangewezen. En de schaalgrootte van de provincie is dan ideaal. De provincie Vlaams-Brabant moet – nog meer dan vandaag – optreden als streekmotor en partner van steden en gemeenten. Samen met haar kandidaten gaat sp.a Vlaams-Brabant voor meer provincie, voor een sterke streek” vertelt Bertrand Demiddeleer.

“Met voor een sterke streek willen we, zowel actieve als niet-actieve, jongere als oudere Vlaams-Brabanders  duidelijk maken dat onze streek heel veel troeven heeft maar dat er in onze regio ook heel wat problemen zijn die het gemeentelijke overtreffen.


Vlaams-Brabant en files: vaak wordt het in één adem uitgesproken. Wie de files wil bestrijden, moet alternatieven voor de wagen meer kansen bieden. sp.a Vlaams-Brabant kiest daarom voor een sterke mobiliteit met een versterking van het openbaar vervoer en een verdere uitbouw van de fietsinfrastructuur. Naast een sterke mobiliteit gaat sp.a voor een sterke ruimte waarin open ruimte en landschappen beschermd en versterkt moeten worden.


“Wie in Vlaams-Brabant een huis wil kopen heeft best een flink gevulde portefeuille. Voor (jonge) gezinnen is het dan ook moeilijk om een eigen woning te verwerven. Bovendien blijft het aandeel sociale huur- en koopwoningen in onze provincie te klein. Wij willen de historische achterstand op het vlak van betaalbaar wonen wegwerken. Daarnaast dient de provincie proeftuinen voor alternatieve woonvormen zoals community land trust en cohousing te stimuleren. Want wonen in de eigen provincie mag geen luxe zijn. sp.a gaat dus voor een sterke thuis. “ verduidelijkt Mathias Pierquin.


“Wonen en werken kunnen best samengaan. Zeker in steden moet er plaats zijn voor welgekozen, weinig hinderlijke economische activiteiten In het discrict Halle-Vilvoorde wilt sp.a Vlaams-Brabant via Vlabzorginvest de historische achterstand op vlak van zorgaanbod wegwerken. Voldoende, kwalitatieve en betaalbare zorg is immers voor sp.a essentieel. Met veel aandacht voor kenniseconomie, landbouw, sociale economie, detailhandel in de centra en de zorgsector gaat sp.a Vlaams-Brabant voor een sterke economie in Vlaams-Brabant” voegt Demiddeleer nog toe.