"Minister van Wonen Liesbeth Homans kan perfect vermijden dat er anno 2016 gezinnen met kinderen op straat worden gezet omdat ze hun huur niet kunnen betalen", zegt Michèle Hostekint.

"Moedig verhuurders aan om zich aan te sluiten bij het huurgarantiefonds, of verplicht het desnoods. Dat fonds is opgericht om tussen te komen wanneer mensen hun huur niet meer kunnen betalen. Alleen heeft de minister geen enkele moeite gedaan om er enige bekendheid aan te geven", aldus Michèle Hostekint.

"Freya Van den Bossche heeft op het einde van de vorige legislatuur het huurgarantiefonds opgericht", licht Michèle Hostekint toe. "Dat fonds verzekert verhuurders tegen inkomensverlies als hun huurders niet kunnen betalen, maar zorgt er tegelijk voor dat gezinnen niet op straat komen te staan. Alleen heeft minister Homans nog geen enkele moeite gedaan om verhuurders te wijzen op de mogelijkheid om zich bij het fonds aan te sluiten."

Hostekint pleit ervoor om het fonds beter bekend te maken en indien nodig zelfs verplicht te maken voor iedereen die een woning verhuurt. "Alleen zo kunnen we vermijden dat de hogere facturen waar deze regeringen verantwoordelijk voor zijn, ertoe leiden dat nog meer gezinnen met kinderen in de kou worden gezet."