Steeds meer mensen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Of het nu voor water, elektriciteit of onderwijs is, deze regering blijft gezinnen steeds meer en steeds hogere facturen doorschuiven. Huurders met een laag inkomen zijn daar het eerste slachtoffer van.

Minister van Wonen Liesbeth Homans kan perfect vermijden dat er anno 2016 gezinnen met kinderen op straat worden gezet omdat ze hun huur niet kunnen betalen. ‘Moedig verhuurders aan om zich aan te sluiten bij het huurgarantiefonds, of verplicht het desnoods’, zegt Vlaams parlementslid Michèle Hostekint. ‘Dat fonds is opgericht om tussen te komen wanneer mensen hun huur niet meer kunnen betalen. Alleen heeft de minister geen enkele moeite gedaan om er enige bekendheid aan te geven.’

Door het beleid van de Vlaamse en federale regering, die steeds meer kosten doorschuiven naar de  gezinnen, alleenstaanden en zelfstandigen, hebben meer en meer mensen het lastig om hun huur te betalen. Tot 250 huishoudens per week komen daardoor op straat te staan. ‘Het is een schande dat een regering dat anno 2016 nog tolereert’, zegt Vlaams parlementslid Michèle Hostekint. ‘Een beschaafde samenleving zet gezinnen met kinderen niet op straat.’

De tussenkomst van Michèle in de plenaire vergadering zie je hier.