De eerste realistatie op de Gasmetersite is een feit. De Stad Gent bouwde de voormalige graanmaalderij ‘De Nieuwe Molens’ aan de Gasmeterlaan om tot 22 bescheiden appartementen. Binnen 10 jaar zal deze wijk tot een nieuwe moderne woonwijk ontwikkeld zijn. Het wordt er aangenaam wonen.

Alleenstaanden en kleine gezinnen

De appartementen zijn bedoeld voor alleenstaanden en kleine gezinnen met een modaal inkomen. Veel mensen verdienen net ietsje teveel om voor een sociale woning in aanmerking te komen, maar hebben het toch erg moeilijk om een betaalbare woning te vinden in onze stad.
Het soort appartementen dat nu te koop wordt aangeboden, biedt misschien een gedroomde kans toch een eigen woonst te kunnen kopen. Bovendien bevordert dit de woonrotatie. Alleenstaanden verlaten het te grote huis voor een aangepaste kleinere woning, en zo komt er ruimte vrij voor gezinnen met kinderen.

De appartementen zijn tussen de 73 m2 en 112 m2 groot. Daarvan hebben er 17 één slaapkamer en 5 twee slaapkamers. Ze hebben zicht op de torens richting centrum, en zicht op het water aan de andere kant. Het betreft een erg vernieuwend project waarbij resoluut gekozen werd voor energiezuinigheid.

De bouw van de appartementen werd voor 4.100.000 euro mee gefinancierd door de federale overheid in het kader van het Grootstedenbeleid. De Stad Gent subsidieert op haar beurt 25% van de geschatte waarde per appartement. De appartementen kosten van 93.158,54 euro tot 184.681,67 euro.

Voorwaarden

Er zijn wel enkele voorwaarden om een appartement te kunnen kopen. Zo moet minstens één gezinslid tussen 30 en 60 jaar oud zijn. Een gezin mag maximaal vier leden tellen. Een modaal inkomen betekent een netto belastbaar gezinsinkomen tussen 28.182 en 46.480 euro voor een alleenstaande, en een inkomen tussen 28.182 en 53.350 euro voor een niet-alleenstaande.

Een kandidaat-koper mag op het moment van de inschrijving geen eigenaar zijn voor de volle 100% van een andere woning. Ook moet de koper of een van zijn wettelijke erfgenamen gedurende de eerste tien jaar het appartement ononderbroken bewonen en mag hij het noch verhuren, noch doorverkopen
Op de kijkdagen 3, 10, 6 en 13 maart 2010 kunnen geïnteresseerde kopers na inschrijving enkele afgewerkte appartementen bezoeken.

Tijdens die kijkdagen kan de verkoopbundel met inschrijvingsformulier opgevraagd worden. Meer info bij Gentinfo, www.gent.be/gasmetersite > Te koop: 22 appartementen > Aanverwante info.