De acties van de verschillende truckersvakbonden vandaag zijn meer dan ooit legitiem. "Als we willen dat er nog Belgische truckers blijven bestaan, zijn dringend maatregelen nodig", vinden sp.a-kamerleden David Geerts en Hans Bonte. Ze hebben enkele maanden geleden een resolutie ingediend om de wanpraktijken in de sector tegen te gaan. "De controles zijn ondertussen opgedreven, de nieuwe wetten op de schijnzelfstandigheid en de hoofdelijke aansprakelijkheid pakken de valsspelers aan. Maar Europa moet veel strenger optreden tegen sociale dumping."

 

 

Het openstellen van de grenzen en de voortschrijdende Europese wetgeving hebben de concurrentie in de transportsector tot op een onaanvaardbaar niveau gebracht. "Concurrentie mag, maar zonder regels en controles leidt ongebreidelde concurrentie tot een jungle waarin alleen gewetenloze personen zullen overleven", zeggen Geerts en Bonte. Ze hebben enkele maanden geleden een resolutie ingediend waarin ze aan de regering vragen om maatregelen te nemen.

"De Belgische regering heeft ondertussen belangrijke maatregelen genomen om de sociale dumping tegen te gaan. De controles op de transporten worden opgevoerd, er wordt strenger en gerichter toegekeken of de wetten omtrent cabotage wel worden nageleefd. De nieuwe wetten op de schijnzelfstandigheid en de hoofdelijke aansprakelijkheid maken het bovendien mogelijk om firma's

die de regels omzeilen aan te pakken."

"Maar Europa moet ook mee. We zien dat de Europese Unie de beperking op cabotageritten wil opheffen, dat mag zeker niet gebeuren. De naleving ervan moet gewoon verbeteren, bijvoorbeeld via een digitale tachograaf met gps-koppeling. Op arbeidsrechtelijk vlak dient de detacheringsrichtlijn veel beter gecontroleerd te worden. Dit wil zeggen dat voor elke trucker dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden gelden. We dringen dan ook aan op een betere informatie-uitwisseling met andere Europese inspectiediensten. sp.a blijft dus aankloppen op de internationale deur en in afwachting daarvan doen we al het mogelijke in het binnenland."

Geerts en Bonte rekenen erop dat hun resolutie nog dit jaar wordt

goedgekeurd.