Vandaag ging ik op de Zevende Dag in debat met de twee voorzitters van het gesplitste kartel CD&V/N-VA. Marianne Thyssen en Bart De Wever deden niets meer dan het trieste schouwspel van de voorbije 15 maanden verderzetten. Ze vegen de prangende problemen onder de mat. De CD&V-voorzitter pleit nu plots voor een verantwoordelijke begroting. Terwijl de federale regering net 15 maanden non-bestuur achter de rug heeft.

Een nieuw fabeltje is in de maak. De energieprijzen zijn met 25 procent gestegen. In Nederland slechts met 4 procent. Het planbureau meldt dat de werkloosheid voor het eerst sinds lang weer groeit. De consumptie is helemaal aan het stilvallen. De gewone mensen staan in de kou.

Ik heb ook verwezen naar de crisis op de financiële markten en de onrust rond Fortis. De uitlatingen van minister van Financiën Didier Reynders naar aanleiding van de crisis zijn bijna schuldig verzuim. We vragen snelle actie van de federale regering, en los van wat er verder internationaal dient te gebeuren. Zoek geen excuses om het uit te stellen, er zijn er geen.

We zullen een wetsvoorstel indienen om het plafond van bescherming van gewone rekeningen en deposito’s te verhogen van 20.000 naar 100.000 euro, zoals in Ierland gebeurde. Wij willen de rekening van de banken niet maken, we vinden wel dat de rekening van de spaarders bescherming verdient. Het is immers niet de crisis van de spaarders, het is de crisis van de financiële sector.

Wil je er meer over lezen?