De voorbije weken hebben we kunnen genieten van zomerse temperaturen. De hitte kan echter ook schadelijk zijn voor de gezondheid. “Vooral ouderen hebben dikwijls te kampen met ernstige gezondheidsproblemen door de tropische warmte.

Bovendien is er meestal ook sprake van een te hoge en bijgevolg schadelijke ozonconcentratie in de lucht. Daarom willen wij alle Mechelaars oproepen om extra aandacht te hebben voor de 60-plussers in onze samenleving”, aldus schepen bevoegd voor senioren Rita Janssens (sp.a) en OCMW-voorzitter Koen Anciaux (Open VLD).

De hoge temperaturen kunnen allerlei problemen veroorzaken zoals uitdroging, uitputting, kortademigheid of hoofdpijn. Rita Janssens legt uit hoe ouderen dit kunnen voorkomen. “Zowel hitte als ozon kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van bepaalde risicogroepen. Ouderen zijn hier bijzonder gevoelig voor en daarom is het aangewezen om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. We raden ouderen dan ook aan om veel en regelmatig te drinken. Het is beter om binnen te blijven tijdens de warmste uren van de dag en zware fysieke inspanningen worden afgeraden. Wanneer je toch buiten komt, is het noodzakelijk om je zoveel mogelijk te beschermen tegen de zon met aangepaste kledij, een hoed of petje en vergeet je niet regelmatig in te smeren met zonnecrème.”

Het OCMW van Mechelen is er zich van bewust dat de hitte bij ouderen een negatieve invloed kan hebben op hun gezondheid. “Het personeel van onze woonzorgcentra, wooncomplexen en lokale dienstencentra kijkt zorgvuldig toe dat ouderen zoveel mogelijk beschermd worden tegen de gevolgen van overmatige hitte. Wij gebruiken ons hitteplan als de drempelwaarde van 28° C overschreden wordt. Het gaat dan onder meer over het aanbrengen van zonnewerende folies en coating, het voorzien van geacclimatiseerde ruimtes en verplaatsbare aircotoestellen, en zeker ook extra drankbedelingen. Voor specifieke vragen of problemen kan iedereen tussen 9u en 16u30 steeds terecht op het permanentienummer van OCMW-bejaardenzorg 015 44 52 40”, zegt OCMW-voorzitter Koen Anciaux.
Het Mechelse stadsbestuur wil er daarnaast voor zorgen dat ook ouderen die alleen thuis wonen, bereikt worden. “We vragen aan familieleden, buren of kennissen om hen regelmatig eens een bezoekje te brengen. De hitte zorgt er immers voor dat vele ouderen sociaal geïsoleerd geraken want ze komen niet meer buiten. Alle hulp is welkom: je kan hen eraan herinneren dat ze voldoende moeten drinken of misschien kan je voor hen boodschappen meebrengen. Meer aandacht voor gezondheid is trouwens een belangrijk thema in ons nieuwe Zilverplan. Samen zorgen we ervoor dat ouderen niet vergeten worden”, besluit schepen Rita Janssens, bevoegd voor senioren.