In maart vroeg ik aan minister Crevits een vrijstelling van de retributie van 160 euro bij een visumaanvraag voor buitenlandse studenten. Een legitieme vraag, vond de minister. Ze ging het aankaarten bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken. De beslissing blijft echter voorlopig uit.

Wie een visum aanvraagt voor België, moet vanaf nu een taks van 160 euro betalen. Die retributies dienen voor de bouw van een nieuw uitwijzingscentrum. Ook buitenlandse studenten moeten deze taks betalen. Voor studenten uit ontwikkelingslanden die een studiebeurs ontvangen, leidt dit tot het perverse effect dat ze die beurs moeten gebruiken om de administratieve kosten te betalen. Voor hen is een taks van 160 euro vaak een grote barrière om in België te komen studeren. De maatregel staat bovendien haaks op de intenties van ons Vlaams hoger onderwijs om te internationaliseren en buitenlandse studenten naar Vlaanderen te halen.

Volgens de minister is het overleg met de staatssecretaris nog aan de gang. Een beslissing is nog niet gevallen, maar de minister hoopt in ieder geval dat minstens de beursstudenten de vrijstelling zullen krijgen.

Het is zeer jammer dat staatssecretaris Francken niet meteen op de vraag vanuit Vlaanderen wil ingaan. Het staat haaks op het Vlaamse beleid om ons onderwijs te internationaliseren. Ik zou dan ook aan de minister van onderwijs willen vragen om er bij de staatssecretaris nogmaals op aan te dringen om de maatregel ongedaan te maken. Buitenlandse studenten in België laten studeren is investeren in onze samenleving. De talenten en creativiteit van nieuwkomers correct inzetten, schept innovatie en welvaart. Het kan niet dat de federale overheid met deze maatregel het Vlaams beleid doorkruist.

Lees hier het volledige verslag.