"De beslissing over de aankoop van de F-35 gevechtsvliegtuigen is al lang geleden genomen", reageert Dirk Van der Maelen op het bericht dat de beslissing voor de vervanging van de F-16 binnen de regering genomen is, maar dat er enkel nog op de wijze van communicatie bepaald moet worden.


“Voor de legertop lag al in 2012 vast dat de F-35 de procedure moest winnen. Minister Vandeput is kritiekloos meegegaan in het veel te ambitieuze opzet om het duurste technologische snufje op de markt te kopen. Dit toestel is technisch twijfelachtig, buitensporig duur en de aankoopprocedure is meermaals gemanipuleerd. Deze beslissing is zowel financieel, technisch als militair-strategisch onverantwoord." 

Volgens Van der Maelen is de timing van het bericht ook geen toeval. “De verschillende regeringspartijen waren te laf om dit voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend te maken omdat ze beseffen dat het draagvlak wankel is. Maar de beslissing is er, zo wordt vandaag opnieuw bevestigd, nu is het enkel nog zoeken naar een manier om die dure vliegende Fyra's aan de bevolking te slijten", besluit Van der Maelen.