Tot nu krijg je bovenop de kinderbijslag een leeftijdstoeslag die stijgt wanneer kinderen ouder worden: voor een éénoudergezin bijv. bedraagt deze leeftijdstoeslag 376 euro per jaar per kind voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, 575 euro voor een kind tussen 12 en 18 jaar, en 731 euro voor een kind tussen 18 en 24 jaar. De Vlaamse regering wil deze leeftijdstoeslagen nu afschaffen.

De sociale partners, verenigd in de SERV, hebben op dit voornemen zware kritiek geleverd. Freya Van den Bossche sluit zich aan bij deze kritiek: “Ik heb dit bij minister Vandeurzen ook al aangekaart en hem hierover ondervraagd in het parlement, en erop aangedrongen om de leeftijdstoeslagen te behouden. Zijn beleidsnota stelt trouwens zelf dat de kinderbijslag bedoeld is als een tegemoetkoming om de kosten van de opvoeding te dekken: het zou dan ook niet meer dan normaal zijn dat de kinderbijslag met de werkelijke kosten van de opvoeding rekening houdt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de kinderbijslag in principe moet volstaan om kinderopvang te betalen. En dat betekent zeker ook dat de kinderbijslag hoger moet liggen bij oudere kinderen: de kost van hun opvoeding ligt immers ook heel wat hoger, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.” De leeftijdstoeslagen mogen dan ook niet verdwijnen, maar moeten net beter die hogere kosten reflecteren.

Freya Van den Bossche herinnert er aan dat ook de Gezinsbond al vragen had bij het voornemen van de regering om de leeftijdstoeslagen af te schaffen. De Gezinsbond lanceerde hierover een petitie onder het moto “Een student stuur je toch ook niet met een driewieler het verkeer in?!” die al door meer dan 22000 mensen werd ondertekend. Zij rekenden voor dat dit een gezin met vier kinderen waarvan er twee studeren meer dan 4.000 euro per jaar kan kosten. En dit komt nog eens bovenop de indexsprong die deze regering uitvoert op de kinderbijslag. Besparen op kinderen is nochtans uit den boze: elk gezin moet de middelen hebben om een kind in zo goed mogelijke omstandigheden op te voeden.

Uit een antwoord van minister Vandeurzen op een vraag van Freya Van den Bossche blijkt dat de Vlaamse Regering een stuurgroep heeft opgericht die al enkele keren is samen gekomen om de opties rond de kinderbijslag te bekijken, en dat daarvoor simulaties worden uitgevoerd om de verschillende scenario’s die voorliggen met elkaar te kunnen vergelijken. Op haar vraag om die scenario’s en simulaties publiek te maken zodat alle betrokken partijen er in alle openheid over kunnen discussiëren wilde minister Vandeurzen echter niet in gaan. Freya Van den Bossche: “Een grondige en gedegen maatschappelijke discussie over zo’n belangrijk dossier als de hervorming van de kinderbijslag is alleen mogelijk als alle partners de nodige informatie krijgen. Ik roep minister Vandeurzen dan ook nog eens op om de simulaties van de verschillende scenario’s niet achter te houden maar publiek te maken. Alleen zo kan in overleg met alle partners gekomen worden tot een kinderbijslagstelsel waar iedereen beter van wordt.”