Vandaag werd duidelijk dat het derdebetalerssyteem voor mensen met het statuut van ‘chronisch zieke’, beslist door de vorige regering, gewoon wordt afgevoerd. “Geen uitstel dus maar afstel”, aldus Maya Detiège. “Nochtans had deze groep, die iets meer dan een half miljoen patiënten omvat, die regeling absoluut nodig. Uit onderzoek van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) blijkt immers dat deze groep met bijzonder hoge kosten wordt geconfronteerd. Bovendien bleek dat het niet alleen voor de armsten onder hen moeilijk is om de medische rekeningen voor te blijven schieten, ook voor heel wat mensen uit de middenklasse vormt dit een probleem. Het resultaat is dat ze zorg moeten uitstellen. “Dit afstel is een besparing op de meest hulpbehoevenden uit onze samenleving. Dit is echt cynisch, harteloos en koud”, reageert Detiège die er ook op wijst dat de kosten bij te laat verzorgde aandoeningen uiteindelijk veel hoger kunnen oplopen en bovendien vaak gevaarlijke complicaties met zich meebrengen.
“In combinatie met beschermingsmaatregelen zoals de maximumfactuur had de derdebetalersregeling het zorguitstel bij de groep van chronisch zieken kunnen wegwerken”, weet Detiège die met haar partij nog altijd pleit voor een veralgemeende derdebetalersregeling voor alle patiënten.
Detiège vindt het ook niet kunnen dat de patiëntenverenigingen, vertegenwoordigd in het Observatorium Chronisch Zieken, niet werden gehoord. “Dat is tekenend voor deze regering”, aldus Detiège die zelf pleit voor meer overleg met mutualiteiten en patiëntenverenigingen.