De Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGG), die de Vlaamse regering adviseert over het welzijnsbeleid, laat weten dat ze ‘bijzonder ontstemd’ zijn over het feit dat de werkingsmiddelen in de Vlaamse welzijnssector opnieuw niet worden geïndexeerd. Ze hebben het over een ‘ondoordachte en botte besparingstechniek’ met mogelijk negatieve gevolgen voor zorggebruikers, het personeel in de zorg en de financiële leefbaarheid van de zorgorganisaties.

“Ik kan die kritiek volledig onderschrijven”, zegt Freya Van den Bossche"Voorzieningen en hulpverleners doen hun uiterste best om jongeren en mensen met een handicap op te vangen en gaan daar vaak veel verder dan wat ze eigenlijk zouden moeten doen: in de jeugdzorg bijvoorbeeld nemen voorzieningen meer jongeren op dan waarvoor ze vergoed worden, en jongeren met een meer complexe problematiek. De werkingsmiddelen worden ook daarvoor ingezet, door bijvoorbeeld de overuren die personeel moet maken te kunnen vergoeden. De werkingsmiddelen weer maar eens niet indexeren, maakt dit in de toekomst onmogelijk."

De gevolgen zullen volgens Van den Bossche snel duidelijk worden. "Nog meer jongeren die niet meer opgevangen zullen kunnen worden, nog meer jongeren die van de ene voorziening naar de volgende worden doorgeschoven, nog meer jongeren met een zware zorgproblematiek die nergens terecht kunnen. Vandeurzen organiseert het volgende drama.”

"In plaats van de middelen te gebruiken om de ellenlange wachtlijsten in Welzijn weg te werken, maakt hij het de voorzieningen onmogelijk om hun steentje bij te dragen. Dit zijn blinde besparingen die mensen op het terrein rechtstreeks treffen, en de mensen met de zwaarste zorgnoden het meest van al", besluit Van den Bossche.