sp.a Vlaams-Brabant maakt zich grote zorgen om de forse besparingen die minister Maggie De Block (Open VLD) voorstelt in de gezondheidszorg.

Die maatregelen treffen immers de meest kwetsbare patiënten. Dat blijkt onder andere uit de blokkering van nieuwe erkenningen voor wijkgezondheidscentra. Een asociale en onbegrijpelijke beslissing, die ook Oost-Brabant treft.

Volgens de gezondheidsenquête van 2013 stellen 12 % van de laagst opgeleiden en 19 % van de mensen met een laag inkomen zorg uit om financiële redenen. Initiatieven die de gezondheidskloof tussen arm en rijk wegwerken verdienen dan ook alle steun. Wijkgezondheidscentra zijn hiervan een prima voorbeeld. Vermits ze werken binnen een forfaitaire systeem, kunnen de ingeschreven patiënten er gratis terecht.  Bij huisartsen en verpleegkundigen, en vaak ook bij een kinesitherapeut of psycholoog. Die aanpak loont trouwens voor ons allemaal. Zo vermijden we immers dat ziektes onnodig aanslepen en dat het prijskaartje oploopt.

‘Maar blijkbaar is die toegankelijke vorm van zorg een doorn in het oog van de rechtse regering’, vertelt Haachts parlementair Karin Jiroflée. ‘Want net die wijkgezondheidscentra moeten nu 7 miljoen euro inleveren. Ik vraag me af wat de minister bezielt. Wil zij misschien de gezondheidskloof nog wat verder uitdiepen? Haar besparingsbeleid treft vooral de allerzwakste patiënten.’.

Ook Vlaams-Brabants gedeputeerde voor gezondheid Marc Florquin (sp.a) heeft geen goed woord over voor de beslissing van De Block. ‘Bij de provincie geloven we sterk in de werkwijze van de wijkgezondheidscentra. Daarom geven we ze graag een duwtje in de rug. Je vindt deze centra nu in Leuven, Vilvoorde en Tienen. Maar ook elders is de nood hoog’.

Er waren dan ook plannen om in Oost-Brabant een nieuw wijkgezondheidscentrum op te richten. Bij de provincie was reeds een subsidiedossier in de maak. ‘Helaas staat door de bevriezing van nieuwe erkenningen weer alles op losse schroeven’, vervolgt Marc Florquin. ‘Ook al omdat na 2017 de provincies niet meer bevoegd zijn voor het gezondheidsbeleid. Het valt dus  te vrezen dat van uitstel afstel komt’. Een bezorgdheid die ook Karin Jiroflée deelt. ‘We moeten daarom alles in het werk stellen om de minister op andere gedachten te brengen’, besluit zij.