De gedwongen opname van een 11-jarig meisje in een psychiatrische instelling voor volwassen mannen is een rechtstreeks gevolg van het kille besparingsbeleid van N-VA, Open VLD en CD&V.  Een regelrechte schande en helaas geen alleenstaand geval. 

Want de  besparingswoede van Maggie en co leidt net tot dit soort schrijnende situaties. In plaats van mensen - en zeker kinderen - in nood te helpen, schrapt de regering in de hulpverlening. Deze zomer nog eens 8 miljoen euro. Maar minister De Block haalt de schouders op als ze met de gevolgen van haar beslissingen wordt geconfronteerd. Veel meer dan ‘een spijtige zaak’ en ‘een accident de parcours’ komt er niet over haar lippen. 

Jammer genoeg komen zulke schrijnende situaties vaker voor. Dit meisje is lang niet het eerste kind in nood dat op verkeerde plek terecht komt. En De Block draagt hiervoor een verpletterende verantwoordelijkheid.  Of gaat ze misschien ontkennen dat ze miljarden bespaart op de gezondheidszorg? Dat ze deze zomer de middelen voor de dagpsychiatrie voor jongeren maar liefst heeft gehalveerd? Dat zij degene is die besliste om te besparen op het personeel in de kinderpsychiatrie?

Jongeren die niet snel de juiste hulp krijgen, dreigen de gevolgen voor de rest van hun leven te moeten dragen. Dat zo’n jong meisje op een volwassenafdeling moet verblijven, kan erg traumatiserend zijn en onherstelbare schade aanrichten. Onze jongeren verdienen beter dan een minister die de schouders ophaalt. Een rijke samenleving als de onze kan het zich niet veroorloven om te besparen op het welzijn van onze kinderen.