Om tegen 2020 jaarlijks ruim 25 miljoen euro te besparen, wil de VRT onder meer het aanbod bijsturen, niet-kerntaken (zoals security en catering) uitbesteden en met een kam door de kerntaken gaan. Door de maatregelen zouden in die periode 286 voltijdse medewerkers moeten afvloeien. Dat staat in het transformatieplan dat donderdag wordt besproken op de raad van bestuur van de VRT.

“Het VRT-management stapt zonder protest mee in de logica van de Vlaamse regering. Naar een kleinere VRT, dat is het devies. Terwijl het net de sterke VRT is die in Vlaanderen ook de andere zenders uitdaagt om beter te doen, zowel op het vlak van journalistiek als van ontspanning en fictie. Deze logica zal de kwaliteit van ons hele tv-landschap ondermijnen”, zegt Katia Segers.

“Ook de kerntaken van de VRT dreigen in het gedrang te komen. De transformatienota kondigt aan dat de helft van de jobs binnen de kerntaken verdwijnen. Het sterke werk van de VRT op het vlak van onder andere nieuws en duiding zal hier zwaar onder lijden”, aldus Katia Segers.

“Daarnaast dreigt voor ruim de helft van de 286 afvloeingen het naakte ontslag. De directie creëert hiermee zeer veel onrust. “We rekenen erop dat die zo snel mogelijk wordt weggenomen en dat er goede sociale begeleiding komt", besluit Katia Segers