Uit een rondvraag van Zorgnet-Icuro, een netwerk van zorgorganisaties, blijkt dat er volgend jaar in Vlaanderen 800 bedden te weinig zouden zijn in de woon- en zorgcentra. In 2017 zouden dat er al 1500 zijn, en tegen 2025 al 2700.

“Dat tekort komt er door de beslissing van de Vlaamse regering om de subsidies voor al vergunde nieuwe rusthuizen voor dit jaar 'on hold' te zetten”, legt Vlaams parlementslid Jan Bertels uit. “Vooral de Kempen dreigen in de problemen te komen. Zij nemen een vierde van dat tekort voor hun rekening. Dat komt omdat die regio een historische achterstand heeft inzake bouw van rusthuizen én omdat de Kempen sneller vergrijzen dan de rest van Vlaanderen. Het is dus tijd dat de minister daar conclusies uit trekt, en opnieuw investeert in die sector.”

grafiek rusthuisbedden