Zeer teleurgesteld te vernemen dat banken nu 10% meer investeren in kernwapens dan vorig jaar. Dit ondanks het VN-kernwapenverbodsverdrag van juli 2017. Omdat de regering, ondanks mooie woorden in haar regeerakkoord, niets doet, schreven wij een brief aan de banken om hen erop te wijzen dat investeren in kernwapens niet past binnen het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ waar ze zo graag mee uitpakken: 


Beste banken, schrap nu eindelijk investeringen in kernwapens


Beste banken,


als de burgers van dit land zich afvragen wie er geld verdient aan Donald Trumps nucleaire tweets, dan vinden we het antwoord in het onthutsende rapport 'Don't bank on the bomb 2018'. Ook dit jaar staan jullie in dit rapport met samen een duizelingwekkend (of misselijkmakend?) bedrag van 16,16 miljard dollar aan investeringen in kernwapens, een stijging van 10% tegenover vorig jaar!


Met 8,601 miljard dollar aan investeringen spant BNP Parisbas de kroon. Opmerkelijk want de Belgische overheid is de grootste aandeelhouder. Het maakt nogmaals duidelijk dat deze Belgische regering in de praktijk niets doet aan nucleaire ontwapening. Verder duikt voor het eerst Bank Degroof Petercam op in het rapport met een investering van 16 miljoen dollar in Fluor (Fluor beheert een kernwapensite in de VS). Triodos is de enige bank in België die ondubbelzinnig (kern)wapens uit haar investeringsbeleid sluit.


Van de nieuwe nucleaire wapenwedloop een graantje (en veel meer) willen meepikken, is duidelijk onverzoenbaar met ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, een principe waar banken nochtans graag mee uitpakken.


Meer nog: jullie investeringen in kernwapens gaan lijnrecht in tegen het nieuwe en historische VN-kernwapenverbod, aangenomen door 122 landen. Het grootste Nederlandse pensioenfonds APB maakte in januari bekend dat het niet langer zal investeren in de kernwapenbusiness, net omwille van dit nieuwe verdrag. Sinds het verdrag hebben al meer dan 30 financiële instellingen hun beleid aangepast.


Met deze brief willen wij u verzoeken om het goede voorbeeld van Triodos te volgen en ook te besluiten volledig en voor altijd alle investeringen in kernwapens te schrappen.


We zijn ervan overtuigd dat jullie klanten willen dat jullie ethisch bankieren met hun spaargeld. Investeren in massavernietigingswapens die de planeet en de mensheid in gevaar brengen hoort daar duidelijk niet bij.


We rekenen op een positief antwoord.Met vriendelijke groeten,


Dirk Van der Maelen (federaal volksvertegenwoordiger sp.a)


Alain Top (federaal volksvertegenwoordiger sp.a)


Tine Soens (Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a)