In een lezersbrief maakt u zich zorgen (De Standaard 2 december). Uw gezin heeft de centen van de kinderbijslag hard nodig om de eindjes aan elkaar te knopen, en onder ons voorstel voor de hervorming van de kinderbijslag, zou dat nog moeilijker worden, schrijft u. Want waar kon bespaard worden, werd al bespaard. Zelfs het zakgeld van de kinderen overweegt u in te trekken. En financieel zou het voordeliger zijn te scheiden, de kinderen op naam van uw vrouw te zetten en een studiebeurs te incasseren. Wij willen u graag geruststellen.

Wij willen u graag geruststellen. In ons voorstel voor kinderbijslag hoeft u niet te scheiden, want voor uw gezin verandert er niets. U hebt trouwens gelijk: het zou bijzonder grof zijn de kinderbijslag van uw gezin van vandaag op morgen plots te verminderen. Waar u recht op hebt, daar gaat de volgende jaren geen euro van af.

In ons voorstel hoeft u niet te scheiden, want voor uw gezin verandert er niets. U hebt trouwens gelijk: het zou bijzonder grof zijn de kinderbijslag van uw gezin van vandaag op morgen plots te verminderen. Geld waar u op rekent om de rekening te doen kloppen. Daarom doen we dat ook niet. Waar u recht op hebt, daar gaat de volgende jaren geen euro van af.

Wij trekken voluit de kaart van het kind. Dat betekent dat elk kind voor ons gelijk is. Of de ouder nu werkloze, ambtenaar, werknemer of zelfstandige is, elk kind krijgt maandelijks evenveel: 130 euro. Zo helpen we een grote groep gezinnen in dit land - denk maar aan alleenstaande ouders en nieuw samengestelde gezinnen - en versterken we de strijd tegen kinderarmoede. Een gezin is geen economie, waar schaalvoordelen of -nadelen spelen. Bovendien kiezen wij ervoor om grote gezinnen met een bescheiden inkomen (tot 2.500 euro) extra te helpen. Kinderen kiezen niet in welke wieg ze liggen. Dat betekent dat die gezinnen boven op die 130 euro 50 euro meer krijgen voor het eerste kind, 70 voor het tweede, 90 voor het derde en de volgende kinderen.

Zo krijgen gezinnen die hulp nodig hebben, extra steun. Kinderen mogen niet in armoede opgroeien, want dan lopen ze al van bij de start een achterstand op die niet meer in te halen valt. En grote gezinnen hebben een hoger risico op armoede, zoals u terecht stelt. Als we alles uitrekenen, hebben 65.000 kinderen extra in Vlaanderen recht op die sociale toeslag. We vinden dat de moeite waard om voor te vechten.

Politieke keuze

Kinderbijslag kun je trouwens niet loskoppelen van onderwijs. Ook uw schoolfactuur loopt ongetwijfeld op en daarom kiezen we ervoor om de schoolpremie - jaarlijks goed voor 22 tot 95 euro - te herinvesteren in de maximumfactuur. Die breiden we uit naar de eerste graad van het secundair onderwijs. Zo kunt ook u de kosten van opvoeding beter opvangen, want de rekening van elk kind gaat naar beneden.

Kortom, uw kinderbijslag is gegarandeerd. Als het nieuwe systeem later voordeliger wordt voor u, kunt u er alsnog instappen. En hoe zit het voor wie in de toekomst voor vijf kinderen kiest? Ook dan krijgt elk kind evenveel. In het begin zal dat gezin erbij winnen net als op het einde, als de oudsten al het huis uit zijn. Onderweg zal het wat minder hebben in vergelijking met vandaag. Dat klopt en dat is een politieke keuze waar ik achter sta. Omdat er in zo'n systeem nog meer kinderen bij gebaat zijn dan vandaag. Wij willen investeren in alle kinderen, zonder onderscheid.

Dit opiniestuk verscheen in De Standaard op 5 december.