Eind september kregen we te lezen dat een rustoord een gehandicapte vrouw op straat zette. De directie kon niet de nodige medische ondersteuning bieden.  Eind december zijn deze mensen nog niet geholpen. Waarom? Omdat besparingen mensen met zware zorgnoden aan hun lot overlaten. Vermaatschappelijking van de zorg? Is het dat wat bedoeld wordt? 

Dat Vlamingen zo worden behandeld door Vlaanderen is mensonwaardig. Na veel formulieren, regeltjes en administratie krijgen ze een 'Neen'. Een heroverwegingscommissie vond dat ze absoluut recht hadden om geholpen te worden. En toch opnieuw 'Neen'. 

Beste regering, iedere keer dat U zal zeggen 'Dit is een uitzondering', stuur ik U een nieuw verhaal, dat reële rauwe miserie is van Vlamingen in Vlaanderen. Iedere keer dat u antwoordt met miljoenen zullen die mensen U zeggen dat zij gewoon zorg en hulp nodig hebben. Geen oneliner met miljoenen er in.

Wees menselijk. Hou op met besparingen op de kap van deze mensen in nood. Meer vragen ze niet