Vanmorgen raakte bekend dat de fiscus een totaalbedrag van 434 miljoen euro aan ontduikingen en belastingen terugvordert van een aantal HSBC-klanten. Die claim past in het beleid van actieve fraudebestrijding dat staatssecretaris John Crombez de voorbije jaren voerde. Het resultaat van die politiek bleef niet achter: vorig jaar werd een inkomst van maar liefst 1,8 miljard euro genoteerd en ook dit jaar stromen heel wat opbrengsten binnen.

In 2015 en 2016 wil de regering Michel I daarentegen telkens slechts 75 miljoen euro puren uit de bestrijding van fiscale fraude. De daaropvolgende jaren verlaagt dat bedrag nog, naar slechts 50 miljoen in 2018. Peter Vanvelthoven: “Dat is echt bijzonder weinig. Vaak wordt dit bedrag al overschreden met 1 individueel dossier. Zo heeft een dossier als dat van Omega Diamonds een omvang van 150 miljoen euro, het dossier tegen Beaulieu gaat over 45 miljoen euro en een tiental dossiers over patentfraude bij multinationals heeft een gezamenlijke waarde van maar liefst 250 miljoen euro. In praktijk zal Michel I het huidige traject dus moeten afremmen. Elke Sleurs wordt zo als het ware staatssecretaris van fraudebestrijding-bestrijding.” Karin Temmerman maakt zich niet alleen zorgen over het gebrek aan uitvoerende ambitie van de nieuwe regering. Ze vreest dat de nieuwe meerderheid ook de wetgeving wil afzwakken waarmee grote financiële criminaliteit kan worden aangepakt. Die wetgeving kwam er eveneens op aangeven van John Crombez en zorgt voor meer regelgeving in de bankensector, zodat de misbruiken die voor de bankencrisis schering en inslag waren, niet kunnen worden hernomen. “De bankenlobby procedeerde al tegen deze wet maar werd telkens in het ongelijk gesteld. Nu zijn er tekenen dat de nieuwe regering, onder druk van lobby, de wet wil uithollen.”, aldus Temmerman.