Onder impuls van sp.a Ronse kwam ons stadsbestuur voor 50% tussen in de jaarabonnementen van De Lijn. In mei 2015 schafte dit bestuur deze tussenkomst af. De gevolgen worden nu stilaan duidelijk: 25% minder gebruikers en een dichtslibbend wegennet.


In heel wat steden blijft men momenteel sterk inzetten op openbaar vervoer. Meer openbaar vervoer betekent immers minder verkeer en minder verkeersongevallen. Het zorgt er tevens voor dat we minder parkeerruimte nodig hebben en dus meer aangename parken en bruisende pleintjes kunnen scheppen. Tegelijk is openbaar vervoer voor een pak mensen die niet over een auto beschikken noodzakelijk om te kunnen werken of winkelen. Net daarom voorzag onze stad jarenlang in een financiële tussenkomst van 50% in de jaarabonnementen van De Lijn.

In mei 2015 werd deze tussenkomst echter geschrapt. Na iets meer dan één jaar heeft sp.a de evaluatie gemaakt. De cijfers die parlementslid Joris Vandenbroucke mocht ontvangen van minister Ben Weyts spreken boekdelen. In vergelijking met het jaar voordien werden 27% minder jaarabonnementen afgesloten. Na veel aandringen had het bestuur ter compensatie voorzien in een kleine subsidiëring van de lijnkaarten maar dat blijkt vandaag niet meer dan een druppel op een hete plaat te zijn.

Waar zijn die verloren reizigers naartoe? Ofwel zijn ze niet meer in staat om zich te verplaatsen en werden Ronsenaars kansen ontzegd. Kansen op werk, vrije tijd en ontmoeting. Ofwel hebben ze de auto genomen en dragen ze bij tot het dichtslibbende wegen waarin elke Ronsenaar dagelijks vast zit. Geen van beide mogelijkheden zijn wenselijk voor onze stad en haar inwoners. Laten we opnieuw werk maken van de mobiliteit van Ronse.