In een stad die te kampen heeft met hoge armoedecijfers is het belangrijk dat beleidsmakers zich ter dege bewust zijn van wat armoede is en van de diverse uitsluitingen die hiermee gepaard gaan.

Aangezien ervaring de beste leerschool is, werd door sp.a Ronse voorgesteld dat de werkgroep kansarmoede de nodige middelen krijgt om een inleefweek armoede te organiseren. Tijdens deze week engageren deelnemers zich te gaan leven met een beperkt budget en enkele regels na te leven. Een dergelijke week kan open gesteld worden naar alle Ronsenaars, maar gemeente- en OCMW-raadsleden zouden zich zeker moeten engageren.

Projecten in andere steden tonen aan dat deze methodiek helpt om inzicht te krijgen in de vele beperkingen die mensen in armoede ondervinden. Zeker wanneer deze groep zijn ervaring kan delen met mensen die dagdagelijks in een precaire situatie leven.

We zijn dan ook blij dat de meerderheid met de organisatie van een dergelijke week akkoord gaat en hopen dat vele (potentiële) beleidsvoerders actief zullen deelnemen.