Na 14 jaar op de post financiën kunnen we Kristien Vingherhoets misschien wel één van de meest ervaren financiënschepenen in Vlaanderen noemen. Dat die ervaring ook vruchten afwerpt, valt te zien aan de laatste gemeentebegroting, gestemd op de gemeenteraad van december 2016. Een trotse schepen kon daar een mooi rapport voorstellen met als absolute toppers: een daling van de aanvullende personenbelasting van 7,8% naar 7,5% én een vervroegde aflossing van het leeuwendeel van de gemeentelijke schulden. Daarmee bespaart de gemeente zich heel wat rente de komende jaren. Daarbovenop wordt er stevig geïnvesteerd de komende jaren.

heraanleg van de voetbalvelden aan het sportcentrum, met installatie van een drainagesysteem (200 000 euro)

aanleg van een skatepark (80 000 euro)

verbetering van de voetpaden (100 000 euro)

vervangen van oudere voertuigen door milieuvriendelijkere exemplaren (300 000 euro)

investeringen in groenprojecten waaronder in de Bredestraat (30 000 euro)

verkeersveiligheid met onder andere ANPR-camera’s voor nummerplaatherkenning, traject- en snelheidscontrole, … Deze moeten er onder andere ook voor zorgen dat zwaar doorgaand vrachtverkeer onze gemeente vermijdt (180 000 euro)

het woonzorgcentrum (WZC) Hoghe Cluyse (300 000 euro) waaronder circa 170 000 voorzien voor de integratie van de vrijgekomen vleugel in het WZC

Daarnaast zal er door de gemeente ook geïnvesteerd worden in elektrische bakfietsen, verfraaiing van het straatbeeld met bloemen, hangplanten en verlichting. Door de samenwerking met IMSIR maken we nog intensiever werk van de bestrijding van sluikstort en zwerfvuil.

We maken ook werk van de verfraaiing van het park rond de Sint-Bernardusabdij door middel van een zogenaamde ‘klaverbladfinanciering’ (waardoor de gemeente slechts een vierde van de kosten draagt). Dit doen we in samenwerking met het Kempisch Landschap.

Tegelijk bouwt de gemeente ook versneld zijn laatste schulden af, waardoor we de komende jaren heel wat rente besparen.

"Het is een mooie begroting", zo besluit schepen van financiën Kristien Vingerhoets