De gemeenteraad keurde nog recent een reglement goed in het kader van de sociale fraude. Op voorstel van sp.a Ronse werd toen ook een aantal bepalingen goedgekeurd die in alle openbare aanbestedingen moesten worden toegevoegd. Op de voorbije gemeenteraad bleek dat het bestuur deze is vergeten toe te passen.


De bepalingen in kwestie hebben tot doel om aannemers en onderaannemers te weren die zich schuldig maken aan sociale fraude of discriminatie. Hiermee kan de lokale overheid een duidelijk signaal geven aan haar lokale bedrijven en vermijden we dat belastingsgeld vloeit naar bedrijven die winst maken door buitenlandse werknemers uit te buiten.

In het op de laatste gemeenteraad voorgelegd bestek voor de heraanleg van de Napoleon Annicqstraat bleken deze bepalingen te ontbreken. Sp.a reageerde gelukkig alert en liet dit punt schorsen zodat tegen de volgende zetting een aangepast bestek kan worden goedgekeurd. Hiermee werd meteen duidelijk voor wie de strijd tegen sociale fraude en discriminatie duidelijk is en voor wie niet.