Vandaag heeft het bestuur haar meest bepalende beslissing van deze legislatuur zal genomen. Het college verkocht de stedelijke zorgdiensten, van wieg tot woonzorgcentrum aan de vzw Sint-Vincentius. Dit moet nog goedgekeurd worden op de gemeenteraad, maar daarna wordt dit besluit onomkeerbaar en zal het verstrekkende gevolgen hebben voor de zorgbehoevenden van vandaag en van morgen. In dit dossier dragen de raadsleden een enorme verantwoordelijkheid voor de volgende generaties Ronsenaars die een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg nodig hebben. Net daarom heeft sp.a van bij het begin deze procedure met veel aandacht opgevolgd. Net daarom wilt sp.a in dit dossier ook de stem horen van vakbonden en het middenveld.


De manier waarop men probeert deze procedure af te sluiten is echter illustratief voor het hobbelig parcours dat men reeds gereden heeft. Het bestuur stapt vooreerst af van haar eigen vooropgestelde werkwijze zodat ze nog snel voor de vakantie de privatisering kan realiseren. De leidraad voorzag in een fase vier, best and final offer, waarin de stad de contouren van de opdracht kon verduidelijken en de ambities zou kunnen bijschroeven. Het standaard antwoord dat we de voorbije maanden mochten ontvangen op onze vragen was: 'dit maakt deel uit van de onderhandelingen' of nog 'dit kan worden opgenomen in het definitief bestek'. Om nu vast te stellen dat deze fase er gewoon niet komt...Er was ons na opening van de offertes grote transparantie belooft. Niet enkel voor de oppositie maar ook voor de vakbonden en de welzijnsraad. Vanuit de oppositie mochten de dossiers niet digitaal ontvangen, maar enkel ter plekke consulteren. OCMW-raadsleden moeten alleen en in enkele uren het werk analyseren waaraan dit bestuur maandenlang met diverse experten gesleuteld heeft. De effectieve contracten zijn er tevens nog niet. We krijgen dus gewoon de tijd en de mogelijkheid niet om dieper in het dossier te duiken. Vakbonden en welzijnsraad werden wederom niet geconsulteerd en dit terwijl men beslist over een fundamentele hertekening van het zorglandschap en de jobs van honderden personeelsleden.

Inhoudelijk blijven we ervan overtuigd dat de zorgverstrekking een fundamentele taak is van de overheid. Niemand anders kan het best verzekeren dat onze zorg wordt georganiseerd voor het algemeen belang van de Ronsenaars en niet voor het privaat belang van een organisatie of haar aandeelhouders. Wel merken we dat het harde oppositiewerk geloond heeft. Toen we twee jaar geleden bij de eerste procedure voorstelden om prijsafspraken te maken, werden we door dit bestuur uitgelachen. Een jaar later werd dit in beperkte vorm toch in het bestek ingeschreven en nu in een uitgebreidere vorm opgenomen. Ook enkele andere voorstellen van de oppositie werden opgenomen de deal met Sint-Vincentius en het geheel werd door de architecten mooi vorm gegeven. Maar in essentie blijft deze samenwerking uitgaan van het uit handen geven van de regierol van de zorg. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten waarschuwt er in haar visienota's voor dat de rol van actor in de zorg opgeven ok gelijk staat aan het uithollen van de regierol hierover.

De financiële context waarin de procedure werd opgestart is ook veranderd. De Vlaamse overheid voorziet nu wel in een financiering voor het bouwen van nieuwe woonzorgcentra. Voor Ronse zou het nieuw financieel kader overeenkomen met een subsidie van ongeveer 270.000 euro per jaar of dus meer dan 10 miljoen op de levenscyclus van het gebouw. Dit maakteen een publieke investering perfect haalbaar indien we hiervan een prioriteit maken. Het kon voor het zwembad waarbij het bestuur deze keuze verklaarde door het willen wegen op het prijs- en sportbeleid en het beschikken over bekwaam personeel. Waarom kan het dan niet voor de zorg waar de toegankelijkheid nog veel belangrijker is en we evenzeer beschikken over fantastisch personeel?We herhalen dan ook ons principieel verzet tegen de verkoop van de stedelijke zorgdiensten en stemmen dus tegen de gunning van voorleggende opdracht, hoe mooi deze ook wordt voorgesteld.  De meerderheid geeft vandaag iets uit handen, waar generaties Ronsenaars voor gewerkt hebben in een open en pluralistische geest. Hopelijk kunnen we binnenkort de contracten inkijken zodat de vraagtekens omtrent het dossier eindelijk kunnen worden weggewerkt.