In het kader van de voorbije dag van verzet tegen de armoede stond het recht op een goede gezondheid centraal als thema onder de slogan ‘gezondheid verdraagt geen uitstel’. Sp.a vroeg daarom nogmaals het bestuur om werk te maken van een laagdrempelig multidisciplinair wijkgezondheidscentrum.


Maar liefst 1 op de 8 gezinnen met een laag inkomen stellen gezondheidszorgen uit omwille van financiële drempels. Hierdoor worden bij deze doelgroep problemen vaak te laat gedetecteerd wat dan leidt tot (dure) gespecialiseerde zorg en medicamenten. Meer dan ooit ‘maakt arm ziek’ en ‘maakt ziek arm’. Dat is onaanvaardbaar.

Een wijkgezondheidscentrum zou door zijn specifieke werkwijze kunnen bijdragen aan het dichten van deze gezondheidskloof. In een dergelijk centrum zijn diverse zorgverleners (huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten, …) verenigd onder één dak. Bovendien werken deze mensen er in een systeem van forfaitaire betalingen met een kosteloze raadpleging, waardoor financiële drempels worden weggewerkt. Dit filmpje van de vereniging voor wijkgezondheidscentra illustreert het concept eigenlijk perfect:


Als stad met een hoge armoedegraad moeten we dan ook durven het voortouw nemen in de oprichting van dergelijk wijkgezondheidscentrum. Concreet vroeg sp.a Ronse aan de stad om de Vereniging van Wijkgezondheidscentra om ondersteuning te vragen bij oprichting van een lokaal initiatief. Tevens zou de stad de diverse lokale beroepsverenigingen (artsen, verpleegkundigen, psychologen, tandartsen, kinesisten, …) kunnen aanschrijven om te bereidheid om mee te stappen in dit verhaal in kaart te brengen. Ook kan de stad een pand ter beschikking stellen aan de op te richten structuur.

Wij gingen ervan uit dat de stad op zijn minste het voorstel zou willen onderzoeken. Dit was immers een van de centrale aanbevelingen in het naslagwerk ‘op uw gezondheid’ dat aanwezigen op de dag tegen de armoede hebben kunnen ontvangen. Het was ook één van de aanbevelingen van het memorandum ‘Ieders stem telt’ dat in 2012 door bijna 20 lokale middenveldorganisaties werd overhandigd en waarachter alle partijen in deze meerderheid zich ook geschaard hadden.

Op de gemeenteraad hebben we jammer genoeg moeten vaststellen dat de meerderheid het voorstel niet genegen is. Hiermee illustreert de meerderheid nogmaals een pijnlijk gebrek aan ambitie om haar meer kwetsbare bewoners uit de armoede te halen.