“Omdat er een relatie is tussen extremisme en drugs, is het nodig lokale spelers een centrale rol te laten spelen bij drugspreventie in de gevangenis”, zegt Hans Bonte. “De re-integratie van die gedetineerden verloopt nu immers niet optimaal, door ‘bestuurlijke chaos’.”

De voorbije maanden bezocht Hans Bonte veroordeelde terroristen in hun cel. “Ik heb veel opgestoken van die bezoeken”, zegt Bonte. “Zo gebeurt de re-integratie van geradicaliseerde moslims nu niet optimaal, door ‘bestuurlijke chaos’, die een efficiënte opvolging in de weg staat. Momenteel gebeurt de aanpak gefragmenteerd. Verschillende diensten als VDAB, CAW en OCMW begeleiden de gedetineerden, zonder structurele samenwerking en aansturing. Er is pure onmacht om via de klassieke paden vooruitgang te boeken in het deradicaliseringsproces. We moeten de lokale context meekrijgen, om ervoor te zorgen dat ex-gedetineerden tijdens - en na - hun straf op het goede pad blijven." 

Daarnaast wijst Bonte ook op het belang van de omgeving van gedetineerden bij de re-integratie. Zij kunnen helpen vermijden dat de terreurverdachten hervallen."We moeten dringend in het gevangeniswezen investeren. Op het lokaal niveau is dat een essentiële uitdaging die sneller tot resultaten zal leiden dan wat ik vandaag zie. Uit proefprojecten blijkt duidelijk dat de lokaal verankerde aanpak efficiënter is. Ze zijn zo beter voorbereid op hun vrijlating, maar het biedt ook meer garantie op veiligheid en opvolging van mensen met een radicaliseringsverleden."