Gisteren is het Bestuursakkoord 2013-2018 voorgesteld en het wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.