Voor een gewoon bezoek aan de dokter betaal je nu 24,48 euro. Na terugbetaling door je mutualiteit kost je dat nog respectievelijk 6, 4 of 1 euro (naargelang je situatie). “Dat je nu eerst de volle pot (24,48 euro) moet voorschieten om nadien meer dan 18 euro terug te vorderen van je mutualiteit creëert onnodige financiële drempels”, zegt Maya Detiège. Dat blijkt ook uit een enquête van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). Uit de enquête blijkt dat 60 procent van de ondervraagden zorg uitstelt om financiële redenen. Van zij die een bezoek aan de dokter uitstellen geeft 90,6 procent aan dat een derdebetalerssyteem voor hen een oplossing zou bieden. Daarom pleiten het VPP, de Gezinsbond en het Netwerk tegen Armoede voor een veralgemening van de derdebetalersregeling. sp.a legde het dossier al meermaals op tafel in het parlement.

“Zorguitstel heeft zeer kwalijke gevolgen voor de individuele patiënt maar ook voor de gezondheidszorg”, vult Karin Jiroflée aan. “Door zorg uit te stellen heeft men later zwaardere en duurdere zorg nodig. Dat de regering de drempels tot zorg dus niet wil wegnemen kan je niet anders dan pervers noemen. Dat deze regering kiest om een systeem dat er enkel toe leidt onnodig zorguitstel te bestendigen, bewijst nogmaals dat ze de rekeningen maar wat graag doorschuift naar de gewone gezinnen. Voor sp.a is de kous hiermee niet af. Wij zullen voorstellen blijven indienen die onze gezondheidszorg toegankelijker maken. Gedwongen zorguitstel is één van de grootste onrechtvaardigheden in onze welvaarstaat.”

Een veralgemeende derdebetalersregeling zou ook veel administratieve rompslomp besparen. “Mensen met klevertjes naar de mutualiteit laten lopen is niet meer van deze tijd”, zei Bart De Wever nog op de n-va familie dag. “Wel dat vinden wij ook”, zeggen Maya Detiège en Karin Jiroflée. “Het is dan ook verbazingwekkend dat N-VA ons voorstel nu voor de derde keer op nog geen maand tijd wegstemt. Het zou toch véél zinvoller zijn om de arts het resterende gedeelte van het honorarium rechtstreeks te laten afrekenen met de mutualiteiten. Zo kan de mutualiteit zich nog meer dan vandaag richten op het verdedigen en het begeleiden van de patiënt.”