Belgen grijpen steeds meer naar slaap- en kalmeringspillen, zo bericht De Standaard deze week. “Huisartsen beseffen dit ook, en willen wel een andere oplossing, maar die is voor de meeste patiënten gewoonweg te duur”, zegt Karin Jiroflée. “De factuur zo’n andere oplossing, slaaptherapie loopt al snel in de honderden euro’s. Als je dat weet, hoeft het niet te verbazen dat een patiënt liever snel naar een pilletje grijpt.”

Slaaptherapie - medisch bekend als cognitieve gedragstherapie voor insomnia (CGTi) - is een therapie die gebeurt zonder medicatie. Ze bestaat uit zeven keer twee uur les en kost ongeveer 300 euro. "Dat zijn hoge drempels. Een terugbetaling zou veel meer mensen over de streep kunnen trekken om dit alternatief voor slaappillen te overwegen."

Volgens Jiroflée heeft minister De Block wel al herhaaldelijk aangekondigd dat ze psychotherapie beter zou terugbetalen. “Maar in de praktijk hebben we daar nog niets van gezien. In tegendeel, de minister schroeft de duimschroeven van de gezondheidszorg steeds steviger aan. De ene besparing volgt de andere op. In plaats van de vrijgemaakte middelen aan te wenden om de gezondheidszorg te versterken, dienen ze enkel om het gat in de begroting op te vullen.”

Volgens minister van Volksgezondheid De Block is terugbetaling niet aan de orde, omdat het beroep van psychotherapeut 'nog niet is gedefinieerd. “Daar is een heel simpele oplossing voor”, gaat Jirofllée verder. “De minister moet enkel de wet die het wettelijk kader van de beroepstitels regelt - van haar voorgangster Laurette Onkelinx (PS) - uitvoeren.”

“Als minister De Block zegt dat haar ‘zakken zijn dichtgenaaid’, dan lijkt die boodschap vooral gericht aan de patiënten. Door de gezondheidszorg alle zuurstof te ontnemen, maakt ze het onmogelijk om noden zoals psychologische hulp, beschikbaar te maken voor iedereen. Dat de alternatieven voor slaappillen vandaag ontoegankelijk zijn, zou een minister van Volksgezondheid moeten wakker houden. Het wordt immers steeds duidelijker dat al die pillen de volksgezondheid schaden.”