De maximumfactuur bestaat reeds in het basisonderwijs. De scholen mogen aan de ouders niet meer aanrekenen voor activiteiten dan een vastgelegd bedrag. “Nu kan de maximumfactuur ook mogelijk gemaakt worden met de onderwijshervorming van het secundair”, zegt Pascal Smet. “De eerste graad verloopt dan op een veel gelijkere wijze over de verschillende scholen heen. Tot nu toe was de maximumfactuur moeilijker in te voeren in het secundair onderwijs omwille van de grote verschillen tussen studierichtingen.”

Momenteel lopen er al een aantal proefprojecten binnen bepaalde schoolnetten, net als een kostenanalyse bij de ouderverenigingen. “De resultaten van beide worden mee opgenomen in de uitrol van de hervorming”, laat Pascal Smet weten. De brede eerste graad wordt tegen uiterlijk 2016 uitgevoerd. Dat is zo beslist door de Vlaamse Regering.

In de tweede en derde graad is de maximumfactuur wel complexer omwille van de diversiteit aan studierichtingen. “Maar verder onderzoek is zeker interessant en moet in het achterhoofd meegenomen worden bij de verdere uitrol van de hervorming”, aldus Pascal Smet.

Daarnaast werden al heel wat initiatieven genomen om scholen te leren omgaan met kosten. “We hebben bijvoorbeeld goede praktijken rond kostenbeheersing verzameld en gedeeld met scholen”, licht Pascal Smet toe. “Als overheid informeren en sensibiliseren we om een goed beleid te voeren.”