Voor de tweede keer vond het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO) plaats. Dit overlegorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale actoren en de gebruikers die het stadsbestuur adviseren over het beleidsplan kinderopvang.
De talrijke aanwezigen kregen een toelichting over de vooruitgang van de voorbije twee jaar. “We mogen trots zijn dat het historisch tekort aan opvangplaatsen is weggewerkt. Iedereen in Mechelen heeft bovendien recht op betaalbare kinderopvang, dus wij vinden dat ouders met een laag inkomen minder moeten betalen. De stad streeft ook naar het verhogen van de kwaliteit. In de nabije toekomst zullen er daarom gratis bijscholingen worden georganiseerd in het Centrum voor Kinderopvang over thema’s als musiceren en taalontwikkeling bij peuters”, zegt schepen van Kinderopvang Rita Janssens (sp.a).

De voorbije drie jaar nam het aantal plaatsen voor kinderopvang gestaag toe. Dankzij de inspanningen van het stadsbestuur werd dit jaar de Barcelona-norm gehaald. Volgens deze norm moet er opvang zijn voor minstens 33% van de kinderen jonger dan drie jaar. “Wij zijn echter ambitieus: we willen nog hoger mikken zodat we 40% halen. Daarbij moeten we rekening houden met de stijging van het aantal geboorten en dus ook van het aantal min 3-jarigen in Mechelen. Voor 2010 beschikken wij over een totaalbudget van 250 000 euro om nieuwe initiatieven te steunen. Zo verlenen we een toelage van 28 474 euro aan de zelfstandige opvang “Victorientje” op de Brusselsesteenweg met 17 plaatsen. In de Leopoldstraat wordt er een voorschoolse opvang ingericht en er komt een kinderdagverblijf in het schoolgebouw Klein Begijnhof”, aldus Rita Janssens.

De stad Mechelen richt zich niet alleen op het creëren van zoveel mogelijk plaatsen voor kinderen jonger dan drie jaar. Er is ook aandacht voor de betaalbaarheid door extra steun te verlenen aan inkomensgerelateerde opvang. “Momenteel is bij twee derde van de 1145 opvangplaatsen de dagprijs afhankelijk van het inkomen. Het gaat om 236 plaatsen bij de stedelijke kinderdagverblijven, 446 bij onthaalouders en 72 bij zelfstandige initiatieven. Wij streven ernaar om dit aandeel nog te vergroten. Daarom wordt er tot 7 nieuwe plaatsen een bijkomende toelage van 250 euro per inkomensgerelateerde plaats verleend, bovenop de reeds voorziene 500 euro. Vanaf 8 nieuwe plaatsen is dit zelfs 500 euro extra naast het bedrag van 1.750 euro per opvangplaats”, aldus nog schepen van Kinderopvang Rita Janssens.