Binnenkort worden de gasnetten in Brussel omgeschakeld op hoogcalorisch gas uit Quatar, Noorwegen en Rusland. Dat vraagt belangrijke aanpassingen, zowel voor het distributienetwerk als voor de eindgebruiker. Aanpassingen die geld kosten. Het ziet ernaar uit dat de Brusselaar voor die kosten moet opdraven. “Dat is onaanvaardbaar”, vindt sp.a-parlementslid Jef Van Damme (sp.a).  

Door de uitputting van de Nederlandse gasvelden in Groningen met laagcalorisch gas en de toegenomen aardbevingen heeft de Nederlandse regering beslist geleidelijk te stoppen met de export van gas naar België. Daarom moeten alle gasnetten binnen afzienbare tijd overgeschakeld worden op hoogcalorisch gas uit Quatar, Noorwegen en Rusland. Niet gans België moet die omschakeling doen. Het gaat vooral om de provincie Antwerpen, een stuk van Limburg en Vlaams-Brabant, heel Brussel, Luik en Charleroi.

De gastoestellen van elk huishouden moeten worden gecontroleerd om te verifiëren of er geen risico is bij de omschakeling. Dat is zo voor alle Belgische toestellen die sinds begin jaren ’80 verkocht zijn.

Jef Van Damme (sp.a): “Ik vraag me af hoe het zit met oudere toestellen? Of toestellen die niet in België gekocht zijn? Controleurs moeten dus huis aan huis controleren of de toestellen zomaar kunnen omgeschakeld worden. Een bijzonder tijdrovende en kostelijke aangelegenheid.”

De kostprijs voor de omschakeling bedraagt 200 miljoen EUR voor Fluxys voor heel België. Een vijfde komt op kosten van Brussel, dus 40 miljoen EUR. De Brusselse netbeheerder Sibelga moet 35 miljoen EUR ophoesten voor de omschakeling van het distributienet. Per aansluiting kost de omschakeling nog eens 170 EUR. Er zijn 500.000 aansluitingen in Brussel, dat brengt een totaal op 35 miljoen EUR. Brussel moet dus meer dan 100 miljoen EUR betalen voor de omschakeling.

Jef Van Damme (sp.a): “Dat is heel veel. Bovendien zijn de kosten voor het afstellen of de vervanging van de toestellen hier niet bij gerekend. Dit komt ook nog eens op rekening van de individuele gebruiker.”

Het federale regeerakkoord voorziet een nationaal fonds om de extra kost te betalen. Het fonds wordt gespijsd door alle gebruikers. Maar volgens Jef Van Damme weigert federaal energieminister Marghem al jaren om het federale regeerakkoord uit te voeren.

Een andere mogelijkheid is dat de kosten verrekend worden via de distributienettarieven. 

Jef Van Damme (sp.a): “Die oplossing zit eraan te komen omdat er federaal niets gebeurt. De individuele gebruiker in Brussel draait dus op voor de kosten, niet de bedrijven, niet de andere regio’s, maar wel de Brusselaar. Een klein lichtpuntje toch? De Brusselse regering voorziet een tegemoetkoming voor kwetsbare klanten.”