In de wijk Statievelden werden door de bewonerscomités al verschillende initiatieven genomen.  Zo is de Hradistkostraat onder meer tijdens de schoolvakanties een succesvolle speelstraat en werden er ook al buurtbarbecues georganiseerd.

Sinds kort zijn de tweede reeks van 30 sociale koopwoningen (Arro-Antwerpen) alsook alle 52 nieuwe sociale huurappartementen van De Ideale Woning toegewezen.  In de wijk Statievelden wonen sinds kort dus een 300-tal nieuwe buurtbewoners.

Essen zet veel in op een betaalbaar en kwaliteitsvol woonaanbod.  Voor de realisatie van die betaalbare huur- en koopwoningen kan onze gemeente sedert vele jaren rekenen op haar betrouwbare en solide partners Arro-Antwerpen en De Ideale Woning.  Al tijdens de bezoekdag bleek dat zowel de kandidaat-bewoners voor de koop- als voor de huurwoningen die in de wijk Statievelden werden gebouwd zeer onder de indruk waren van de hoge afwerkingsgraad van deze huizen en appartementen. 

Zaterdag 28 mei vond er op initiatief van het gemeentebestuur, in samenwerking met Arro-Antwerpen en De Ideale Woning een kennismakingsmoment plaats voor al deze wijkbewoners.   Naast enkele consumpties en een frietwagen, was er vooral veel aandacht voor een gezellige babbel.  En voor de kinderen was er een springkasteel.

“De meesten onder jullie zijn nieuw in deze wijk.  En, vandaag is het bovendien burendag.  Daarom leek ons dit het uitgelezen tijdstip om dit kennismakingsmoment te organiseren.  Een burenbabbel waarop jullie, nieuwe huurders en buurtbewoners mekaar beter kunnen leren kennen, een bijeenkomst waarop jullie ook in een ongedwongen sfeer vragen kunnen stellen aan de burgemeester of één van de aanwezige schepenen.  Of om te weten te komen wie jullie wijkagenten zijn. Want ook die zijn hier vandaag aanwezig”, sprak Helmut Jaspers, schepen van woonbeleid (sp.a).