sp.a wil beter niveau Nederlands opleggen, zegt @carogennez

“Door de nieuwe eindtermen die gaan over de Nederlandse taal bindend te maken, helpen we alle leerlingen een stuk vooruit”, zegt Caroline Gennez. 

Volgens het nieuwe akkoord over de eindtermen is een goede kennis van het Nederlands nodig, maar slechts op het niveau van de hele bevolking. “Dat wil zeggen dat niet iedere individuele leerling daaraan moet beantwoorden”, zegt Caroline Gennez. “Een voldoende groot aandeel van de bevolking volstaat. Daardoor ligt de lat voor sommige leerlingen te laag.”

Daarom vraagt ze het akkoord te wijzigen zodat er expliciet instaat dat het Nederlands van iedere leerling goed genoeg moet zijn. “Nu is een minimum voldoende. Een basisgeletterdheid. Wij willen de lat hoger leggen. Daar wordt elke leerling beter van.”

Door de nieuwe eindtermen die gaan over de Nederlandse taal bindend te maken, helpen we alle leerlingen een stuk vooruit

Gennez wil die kennis ook op het einde van het basisonderwijs en na de eerste en derde graad controleren. “Dan is er geen excuus meer voor onvoldoende kennis van het Nederlands. Daar kan de meerderheid toch niet tegen zijn?”