De kamerleden namen dit initiatief naar aanleiding van de vele berichten die er in de afgelopen weken en maanden kwamen over schrijnende gevallen van sociale dumping en deloyale concurrentie in de sector van het wegtransport in ons land. sp.a pleit al langer voor een eenduidige Europees regelgeving om die wantoestanden te voorkomen. “Zolang dit eerlijke kader er niet is, moet de lidstaten hun binnenlands transport kunnen beschermen”, aldus David Geerts en Hans Bonte.

In Europa geldt vandaag een vrij verkeer van goederen en diensten. Voor het transport over de weg is er echter nog een beperking: het internationale transport is volledig geliberaliseerd maar voor het binnenlandse transport en de zogenaamde cabotage (binnenlands transport in het verlengde van internationaal vervoer) geldt er nog een bescherming van de eigen markt. Die bescherming staat echter onder druk en steeds meer zijn er signalen van overtredingen van de huidige regelgeving.

sp.a wijst al langer op de negatieve effecten van een eventuele verdere liberalisering en de huidige onwettige concurrentie. De Belgische familiale transportbedrijven dreigen immers in de problemen te geraken omdat ze zo oneerlijke concurrentie krijgen van ondernemingen uit Europese lidstaten. De sector verwijst dan in eerste instantie naar de nieuwkomers uit onder meer Roemenië, Bulgarije en Slovakije.

“Enerzijds pleiten wij voor een eerlijk en duidelijk kader voor de transportsector waarin iedereen met gelijke kansen in de markt kan stappen. Anderzijds moet er, zolang er geen Europees social level playing field is, een degelijke controle op de bescherming van het binnenlands transport komen”, besluiten David Geerts en Hans Bonte.