Zelfstandige die getroffen worden door een brand of dergelijke worden tweemaal getroffen: Enerzijds is de kostwinning gedurende enkele maanden verloren en anderzijds hebben ze geen sociaal vangnet. David Geerts: “In mijn gemeente zag een cafébaas zijn café in rook opgaan. De heropbouw duurt en duurt. En al die maanden kan de man op zijn kin kloppen”. Daarom wil een oplossing door de faillissementsverzekering uit te breiden.

Een aantal maanden geleden werd een cafébaas in Heist-op-den-Berg getroffen door een brand. Van de ene op de andere dag was hij dus zijn inkomen kwijt. Nergens is er dan een sociaal vangnet. Meer nog, de zelfstandige in kwestie moet in principe zijn bijdragen gewoon verder betalen.

 David Geerts: “Daarom wil ik een uitbreiding van de faillissementsverzekering. Hoewel de stopzetting van de zelfstandige activiteit tijdelijk is, wordt deze gelijk geschakeld met een definitieve stopzetting. Zo kan er een vergoeding worden uitgekeerd, blijft hij of zij in orde met de gezondheidszorgen, wordt de kinderbijslag uit betaald. Eens dat de zaak opnieuw opgestart kan worden, doet de zelfstandige dan een nieuwe aanvraag bij zijn sociaal verzekeringsfonds”.

Geerts heeft hierover reeds een vraag gesteld aan de Minister van Middenstand, Mevrouw Laruelle. Zij erkende de problematiek en beloofde in het najaar een oplossing voor zelfstandigen die schade geleden hebben door natuurrampen, de vernieling van het professionele gereedschap, brand en bepaalde gevallen van allergie.