Wereldwijd gaan 65 miljoen meisjes niet naar school. Miljoenen andere meisjes die wel naar school gaan, leren er door de slechte kwaliteit van het basisonderwijs zo goed als niets bij. Niet alleen is dat een schending van hun rechten, het belemmert ook de toekomstkansen van hele generaties. “In deze resolutie focussen we ons in de eerste plaats op meisjes”, zegt initiatiefneemster Fatma Pehlivan. “Onderzoek heeft uitgewezen dat scholing van meisjes de beste investering is om armoede in te dijken. Meisjes die naar school gaan, maken hun eigen keuzes, hebben later een hoger inkomen, krijgen op een later moment kinderen en beschermen zichzelf beter tegen geweld.” De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking kan verschillende maatregelen nemen die bijdragen tot het realiseren van het recht op onderwijs van meisjes in het Zuiden, gebruikmakend van de grote Vlaamse expertise op het domein van onderwijs en vorming. “In de eerste plaats kan Vlaanderen meer inzetten op onderwijs in het Zuiden in het algemeen”, zegt Fatma Pehlivan. “Meer en betere scholen, beter opgeleide leerkrachten, weldoordachte leerplannen en sterke inspectiediensten verhogen ook de onderwijskansen voor meisjes.”
Daarnaast moet Vlaanderen een aantal maatregelen nemen die de onderwijspositie van meisjes helpt verbeteren. De strijd tegen de barrières voor de toegang tot en de vervolmaking van het onderwijs voor meisjes, is daarbij cruciaal. “We vragen dan ook aan de Vlaamse overheid om op relevante internationale fora duidelijk stelling te nemen ten voordele van de strijd tegen huwelijken op jonge leeftijd, tienerzwangerschappen en (seksueel) geweld op scholen.” We vragen ook om rol van de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) te versterken. Deze vereniging heeft sterke expertise met kwaliteitsverbetering van onderwijssystemen en gelijke onderwijskansen en begeleidt staten in het Zuiden bij het ontwikkelen van een sterk kwalitatief onderwijsbeleid. “Betere onderwijskansen voor meisjes, zijn ook betere kansen voor een hele toekomstige generatie”, aldus Pehlivan. “Deze meisjes zullen niet alleen zelf een beter leven hebben, ook hun kinderen zullen gezonder zijn en langer naar school gaan. Vlaanderen kan en moet een grote rol spelen in de onderwijskansen van meisjes in het Zuiden.”

De Commissie voor Buitenlands beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking stemde de resolutie vandaag goed.