In 2010, het jaar waarin een strenge winter een wegdek vol putten en kraters veroorzaakte, dienden 1.881 chauffeurs een claim in, 858 kregen effectief een schadevergoeding. In 2011 werd het zelfs nog erger. 2.337 chauffeurs dienden toen een claim in, 955 ontvingen een vergoeding. Bovendien had de schade nog een ander gevolg: de autoverzekering werd fors duurder.

Sinds 2012 is het aantal schadeclaims fors gedaald. “In 2013 was bijna 60% van de autosnelwegen in normale of uitstekende staat. In 2008 lag dat percentage nog onder de 30%”, licht Joris Vandenbroucke toe. “De wegen liggen er beter bij en er zijn minder schadeclaims. Dus mogen de premies voor de omniumverzekering vandaag weer dalen.”

“De overheid heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het wegennet. Ook de verzekeraars plukken daar de vruchten van. Het lijkt me niet meer dan eerlijk dat wanneer de hogere risico’s worden doorgerekend, ook de lagere risico’s worden gefactureerd. Dan is er tenminste één factuur die daalt voor de gezinsbudgetten die vandaag geteisterd worden”, besluit Joris Vandenbroucke.