‘Als minister Schauvliege een betonstop op de agenda wil zetten in Vlaanderen, dan zal ze in de sp.a-fractie een bondgenoot vinden’, zegt Bruno Tobback. ‘Maar laten we daar alstublieft niet mee wachten tot in 2050. Momenteel is een derde van de Vlaamse oppervlakte al verhard. Elke dag komt daar nog eens zes hectare bij. Aan dat tempo zal er in 2050 nog amper open ruimte overblijven om te vrijwaren.’

Bruno Tobback wijst er ook op dat een aantal belangrijke beslissingen van de Vlaamse regering, zoals die in het dossier Essers en die over Uplace, net bijdragen tot de verdere betonnering van Vlaanderen. ‘Ik zal elk goed plan om de open ruimte te vrijwaren steunen, maar het houdt weinig steek om mooie doelstellingen voor de verre toekomst te formuleren en ondertussen dagelijks stappen in de tegengestelde richting te zetten.’

sp.a verwacht van minister Schauvliege betekenisvolle stappen op korte termijn om tot een andere ruimtelijke ordening te komen en de open ruimte in Vlaanderen echt te vrijwaren.