“Als er iets mis loopt met de kerncentrale van Doel, zal dat uiteraard een enorme impact hebben op de bevolking van Antwerpen,” zegt Antwerps fractieleider in de gemeenteraad Kathleen Van Brempt. “Maar de bevolking die met de risico’s moet leven, heeft geen enkele inspraak gehad in de beslissing om de oude reactoren nieuw leven te geven. Dat terwijl de Raad van State, de nucleaire veiligheidsautoriteit FANC én de conventies van Espoo en Aarhus een milieu-effectenrapport (MER) eisen, via dewelke de bevolking inspraak krijgt. Als de federale regering met de levensduurverlenging wil doorgaan, is het maar normaal dat de Antwerpenaren zich daarover kunnen uitspreken,” vindt Van Brempt. “Doel 1 en 2 zijn de enige kerncentrales in ons land die geen dubbelwandige bescherming hebben. Ze zouden vandaag niet eens een vergunning krijgen,” zegt De Coninck, “maar de regering vindt wel dat je dergelijke stokoude centrales kan openhouden.”

De sp.a-fractie zal daarom aan de Antwerpse gemeenteraad een motie voorleggen die oproept om zo’n MER met publieke consultatie te organiseren op Antwerps grondgebied.

Yasmine Kherbache, gemeenteraadslid in Antwerpen en Vlaams parlementslid, dient ook in het Vlaams parlement een resolutie in over het open houden van Doel 1 en 2. Ze stelt zich daarbij vragen over de gevolgen voor het beleid inzake hernieuwbare energie. Als naast de levensduurverlenging ook de scheurtjescentrales opnieuw open gaan zal het elektriciteitsnet voor het overgrote deel van de tijd bezet zijn door nucleaire energie. Hierdoor wordt het investeringsklimaat voor nieuwe hernieuwbare energie ondergraven,” zegt Kherbache. “België dreigt zo zijn Europese doelstelling inzake hernieuwbare energie (13% tegen 2020 voor alle energiedragers, zowel elektriciteit, warmteleveringen, als transport), mis te lopen. Bovendien zal een eventuele levensduurverlenging in combinatie met een heropening van de scheurtjescentrales weer alle productiemiddelen in handen van Electrabel leggen,” zegt Kherbache. “Door het herstel van die monopoliepositie van Electrabel in de productie blijft concurrentie uit en zal de neerwaartse druk op de energieprijzen gekeerd worden. Ook de consument zal zo een verdere stijging van de energiefactuur mogen verwachten.” 

De Antwerpse sp.a-politici vinden het bovendien merkwaardig dat de regeringen met een NV-A-bestuur inzetten op de verankering van een Frans overheidsbedrijf in de elektriciteitsvoorziening van ons land, in plaats van een Vlaamse verankering