73 inwoners: dat is de stijging van het bevolkingsaantal dat Bredene op 31 december 2015 noteerde.  Bredene telde eind vorig jaar 17.380 inwoners.  In vergelijking met vorig jaar blijft de groei dit keer zeer beperkt.  En dat heeft in de eerste plaats te maken met het geringe aantal nieuwe verkavelingen die er vorig jaar zijn bijgekomen.  

Vorig jaar noteerde Bredene nog een recordstijging van 346 inwoners.  “Een absoluut recordjaar, dat wel, maar eigenlijk zijn wij vanuit het gemeentebestuur helemaal geen vragende partij om zò snel te groeien”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.  “Want dat heeft ook verregaande gevolgen.  Denk maar aan bijkomende dienstverlening, aanpassingen aan infrastructuur en openbaar domein, hogere werkingskosten,… het moet immers allemaal meegroeien”.

Aandacht voor leefbaarheid

Niettegenstaande Bredene de voorbije jaren steevast één van de sterkst groeiende gemeenten uit de regio was, wordt de komende jaren een wat mildere groei van het bevolkingsaantal verwacht.  “De stijging mag dan wel positieve gevolgen hebben op de gemeentelijke financiën (stijgende inkomsten van onroerende voorheffing/aanvullende personenbelasting),  we willen vermijden dat een te snelle bevolkingsgroei invloed krijgt op de leefbaarheid en de van de gemeente.  De voorbije jaren hebben we er voor gezorgd dat, door het creëren van een ruim aanbod in woningen, de huizenmarkt nog enigszins betaalbaar bleef voor al wie in Bredene wou wonen. En dat willen we blijven doen, maar dat kan ook door in te zetten op inbreiding.    Want ongetwijfeld zal de spreiding van nieuwe verkavelingen leiden tot meer renovatie van bestaande woningen. En onze jongeren krijgen de komende jaren heus nog kansen.  Want hoe dan ook komen er nog woonzones bij (o.a. Zeelaan, Sociale woonzone). Omdat onze gemeente gesitueerd is in het stedelijk gebied Oostende zijn we immers verplicht om 20 woningen per ha toe te laten.  Maar ook in de toekomstige nieuwe woonzones/verkavelingen willen we als gemeentebestuur zeer sterk rekening houden met de leefbaarheid.  Dat is ook de reden waarom we voor de komende verkaveling Zeelaan enkel ééngezinswoningen zullen toelaten”, besluit burgemeester Steve Vandenberghe.

Enkele cijfers:

-          Er werden vorig jaar 151 geboortes geregistreerd tegenover 144 inwoners die kwamen te overlijden.

-          16.767 inwoners zijn Belg, 583 inwoners zijn van een andere nationaliteit.

-          Bredene noteerde 1.120 nieuwe inwoners, 291 daarvan komen uit de provincie West-Vlaanderen, op ruime afstand gevolgd door Oost-Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

-          De grootste groep nieuwkomers situeert zich in de bevolkingsgroep tussen 20 en 30 jaar.