Militaire kazernes dienen beveiligd te worden volgens bepaalde voorschriften. Daarnaast zorgt het verhoogd dreigingsniveau ervoor dat iedereen extra waakzaam moet zijn. Op 30 november kwam een inbraak in de kazerne van Heverlee aan het licht. Onbekenden legden er brandbommen onder een rij militaire voertuigen. De bewaking schiet duidelijk nog te kort.

Na een parlementaire vraag van Alain Top stelde de minister van Landsverdediging Steven Vandeput dat de kazernes bewaakt worden volgens de daartoe voorziene voorschriften. Bovendien zorgt het verhoogd dreigingsniveau voor extra scherpe maatregelen. De minister had geen antwoord klaar, en stak zich weg achter geclassificeerde informatie, op de vraag hoe dergelijke ernstige inbraak, gelukkig zonder zware gevolgen, kon plaatsvinden onder een verstrengd veiligheidsbeleid. "Ofwel zijn de voorschriften rond bewaking ontoereikend, of deze taken werden niet naar behoren uitgevoerd", stelde Alain Top. Het groot machtsvertoon in ons straatbeeld valt helemaal niet te rijmen met de gebrekige bewaking in onze eigen kazernes.