De Stad Gent wil inwoners met een verhoogd gezondheidsrisico aansporen om meer te bewegen. Sinds kort loopt in de gemeenten Gent, Merelbeke, Melle, Destelbergen en Lochristi het project ‘Bewegen op Verwijzing’. Via dit project kunnen huisartsen hun patiënten doorverwijzen naar een professionele ‘Bewegen op Verwijzing’-coach voor begeleiding op maat.

Via Bewegen op Verwijzing kan de huisarts zijn of haar patiënten met verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een ‘Bewegen op Verwijzing'-coach. Dit zijn professionele coaches die de deelnemers helpen gezond te bewegen door samen met hen een beweegplan op maat op te stellen.

Het persoonlijk beweegplan sluit maximaal aan op de interesses en mogelijkheden van de deelnemer. De coach blijft de deelnemer motiveren en ondersteunen bij de uitvoering van het beweegplan. Meer bewegen hoeft niet altijd veel extra moeite te kosten: poetsen op muziek, spelen met de kinderen, bewegingstussendoortjes op het werk … Uiteindelijk wordt beweging een onderdeel van de dagelijkse activiteiten.

In Gent gaan vijf coaches aan de slag. Zij werken in de verschillende wijken vanuit goed gekende toegankelijke plaatsen zoals een buurtcentrum, huisartsenwachtpost, lokaal dienstencentrum of een sporthal. Het zijn stuk voor stuk enthousiaste, gediplomeerde begeleiders met een luisterend oor.

'Bewegen Op Verwijzing' is een initiatief van de Vlaamse overheid en wordt uitgerold over heel Vlaanderen. Het grootste deel van de consultaties bij de coach wordt betaald door de Vlaamse overheid. Daardoor betaalt men zelf slechts 10 euro voor een half uur professioneel advies op maat. Dankzij de Stad Gent zijn de consultaties volledig gratis voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming en mensen in budget- en schuldhulpverlening.

"Bewegen biedt voor iedereen voordelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Mensen met een verhoogd gezondheidsrisico ervaren - omwille van verschillende redenen - drempels om voldoende te bewegen in het dagelijks leven of te sporten. Vandaar het belang om extra in te zetten op die groep met het project Bewegen op Verwijzing" zegt schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport Resul Tapmaz. "Daarnaast lanceren we de 'beweegzoeker',  een online toepassing waar je in één handige overzicht de sportmogelijkheden en het aanbod van beweeginitiatieven in de buurt kan terugvinden. "

Neem een kijkje op de beweegzoeker.