Sp.a-voorzitter John Crombez vindt dat er dringend een maximum moet komen op het aantal dossiers dat een advocaat als professioneel bewindvoerder mag opvolgen. Dat zegt hij in een reactie op een audit door de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) van de vredegerechten, die bewindvoerders aanstellen voor personen die niet (meer) in staat zijn om hun financiën te beheren.

De HRJ formuleert in zijn rapport in totaal veertig aanbevelingen, niet alleen gericht op de vredegerechten, maar ook op de wetgever, de minister van Justitie, het college van hoven en rechtbanken en de korpschefs. De Hoge Raad klaagt onder meer aan dat de selectie van professionele bewindvoerders - vaak gaat het om advocaten - niet transparant genoeg gebeurt, "zonder duidelijke criteria en op basis van intuïtie". Daarnaast schiet ook de (financiële) controle op bewindvoerders tekort, wat onder meer het risico op misbruik en fraude verhoogt. Crombez ziet in de audit van de HRJ naar eigen zeggen bevestiging van wat zijn partij al lang zegt. 


"Er moet dringend een maximum komen op het aantal dossiers die een advocaat mag opvolgen. Wie al kwetsbaar is, verdient een goede, persoonlijke opvolging", zegt de sp.a-voorzitter.


Hij pleit net zoals de HRJ ook voor strengere criteria voor bewindvoerders. "De nieuwe minister van Justitie moet zo snel mogelijk een koninklijk besluit invoeren dat algemene selectiecriteria oplegt", aldus Crombez. "Als de regeringsvorming te lang op zich laat wachten, moet er desnoods een initiatief vanuit het parlement komen." Ook de opvolging van professionele bewindvoerders moet beter. "Bij een negatieve evaluatie moeten ze hun recht tot uitoefenen van deze opdrachten kunnen verliezen", zegt Crombez. De politicus treedt de Hoge Raad ook bij wat betere ondersteuning van familiale bewindvoerders betreft.