In 'het Meerlehof' in Lummen voelen de bewoners zich het best thuis van alle openbare woonzorgcentra in Limburg. Vooral de grote vrijheid om zelf te beslissen waar ze gaan of staan vinden de bewoners heel belangrijk.
“Dat is een heel bewuste beleidskeuze door ons woonzorgcentrum. We willen alle bewoners, ook als zij dementeren, zoveel mogelijk autonomie laten.  Bewegingsvrijheid en autonomie zijn cruciaal  voor een betere levenskwaliteit van de senioren in een woonzorgcentrum", zegt ocmw-voorzitter Birgitt Carlier.


Enquête

De bewoners van het Meerlehof voelen zich het prettigst en zijn het meest tevreden over de autonomie die hen geboden wordt om zelf te beslissen waar ze gaan of staan. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Dimarso.  Het gaat om een uitgebreid onderzoek in opdracht van het Vlaams agentschap zorg en gezondheid om de kwaliteit van leven bij bewoners zonder cognitieve beperking te meten.

In het onderzoek werden 11 criteria onderzocht om de kwaliteit van leven in woonzorgcentra te meten: privacy, veiligheid, respect, vraaggerichtheid, informatie over het woonzorgcentrum, een band voelen met het personeel, keuze activiteiten, persoonlijke omgang met medebewoners, maaltijden, autonomie en zich prettig voelen.

Topscores voor wzc Meerlehof

Alle openbare woonzorgcentra in Limburg halen goede scores. De gemiddelde score voor alle criteria samen bedraagt bij de Limburgse openbare wzc’s gemiddeld 77,4%.  Wzc Meerlehof haalt een totaalscore van 83,4%.

Ocmw-voorzitter Birgitt Carlier: “De bewoners van ons wzc Meerlehof geven hun woonzorgcentrum op alle criteria goede scores, die ver boven het gemiddelde in Vlaanderen en Limburg liggen. Voor 3 van de 11 criteria ( ‘autonomie’ (4,8/5), ‘maaltijden’ (4,5/5)  en ‘zich prettig voelen’ (4,6/5)) haalt het Meerlehof de beste score van alle openbare limburgse wzc”s. En voor de andere criteria staat Meerlehof vaak in de top 5 of top 3 in Limburg”.

Bewoners Meerlehof voelen zich het best thuis

Ook als je alle niet-openbare woonzorgcentra in Limburg meerekent, behaalt het Meerlehof voor ‘autonomie’ en ‘zich prettig voelen’ samen met vzw Lambertus in buurgemeente Halen de hoogste score van al de 90 onderzochte woonzorgcentra in Limburg.

En ook voor de kwaliteit van de maaltijden behoort Meerlehof samen met  wzc Ter Hulst in Hoeselt en wzc Berkenhof te Heers tot de drie door de bewoners hoogst gewaardeerde woonzorgcentra in Limburg.

Keuzevrijheid verhoogt levenskwaliteit

In de enquête geven alle bewoners van het Meerlehof hun woonzorgcentrum de maximumscore op de vragen ‘Ik kan gaan en staan waar ik wil’, ‘Ik kies zelf uit welke kleding ik aandoe’, ‘ik beslis zelf hoe ik mijn tijd doorbreng’ en ‘ik kan gemakkelijk naar buiten wanneer ik dat wil’.

Birgitt Carlier: “Hoe minder belemmeringen voor de individuele vrijheid van bewoners, hoe positiever zij hun levenskwaliteit ervaren. Hieraan hechten we binnen  wzc het Meerlehof veel belang.  Dat is trouwens niet alleen belangrijk voor bewoners zonder cognitieve problemen.  Ook voor bewoners met cognitieve problemen is het aangenamer als zij niet of nauwelijks belemmerd worden in hun individuele bewegingsvrijheid. Daarom voeren we in het Meerlehof al sedert 2009 een fixatie-arm beleid”.

Fixatie-arm beleid

Een fixatie-arm beleid betekent dat alle maatregelen die een belemmering zijn voor de individuele vrijheid van de bewoner zoveel mogelijk vermeden worden. Hiertoe behoort bijvoorbeeld ook het vermijden van kalmerende en slaapverwekkende medicatie.

“Er wordt vaak op vraag van de familie en met de beste bedoelingen gekozen een bewoner in bed vast te maken bij het slapengaan om risico op vallen te vermijden.  Sedert wzc Meerlehof in 2009 overstapte op een fixatie-arm beleid zoeken de zorgkundigen er samen met de familie zoveel mogelijk naar alternatieven voor fixatie.

Birgitt Carlier: “Er zijn verschillende mogelijkheden om een fixatie-arm beleid te voeren. Infrastructureel kiezen we bijvoorbeeld om bewegingssensoren aan te brengen in de kamer of op de kamerdeur. Maar ook kleine activiteiten en relaxatieoefeningen dragen bij tot een fixatie-arm beleid”.

Nieuwbouw

Volgende maand start ocmw-Lummen met de realisatie van een nieuwbouw voor het rusthuis.

“De nieuwbouw is zo opgevat dat kleine leefgemeenschappen kunnen worden gecreeerd. Op die manier kunnen we de persoonlijke band van de bewoners met het personeel nog versterken en zo nog beter zorgen dat de bewoners zich in het woonzorgcentrum helemaal thuisvoelen”, besluit Birgitt Carlier.