Samen met  OCMW – Voorzitter Birgitt Carlier staken Maria Swinnen en Cecile Gijbels, twee bewoners van wzc Meerlehof, vandaag de eerste spade in de grond en startten daarmee symbolisch de bouwwerken voor het nieuwe woonzorgcentrum. Aannemer Michel Vanderstraeten zal de werken uitvoeren.

“Als alles volgens plan verloopt, zullen de bewoners in het najaar van 2019 verhuizen. Betrokkenheid en thuisgevoel van de bewoners staan centraal. Het nieuwe woonzorgcentrum bestaat uit drie met elkaar verbonden  gebouwen rond een centraal plein. In elk gebouw is er plaats  voor 3 kleine leefgroepen van maximaal 10 bewoners. Zo kan nog betere zorg op maat geboden worden”, zegt Birgitt Carlier.

Een nieuw woonzorgcentrum, een nieuwe werking

Het nieuwe woonzorgcentrum zal plaats bieden aan 83 bejaarden waarvan 3 plaatsen voor kort/herstelverblijf. In het nieuwe woonzorgcentrum zullen de bewoners in kleinschalige leefgroepen van maximaal 10 bewoners samenwonen en -leven. Elke leefgroep heeft er zijn eigen keuken, eet- en zitruimte.

Birgitt Carlier; “Eigenlijk gaat het om 3 aparte gebouwen rond een centraal plein. Dat biedt meerdere voordelen. Zo kunnen de bewoners verdeeld woeden in verschillende kleinere leefgroepen wat hun betrokkenheid en thuisgevoel versterkt..  Bijkomend voordeel is dat we op deze manier ook een heel open campus creëren met verschillende pleinen, waar ook niet-bewoners zich kunnen ontspannen. Op die manier kan de campus ook een echte ontmoetingsplaats tussen jong en oud worden”.

Betrokkenheid bewoners centraal

Zorgen voor een maximale betrokkenheid en thuisgevoel van de bewoners staat centraal in het project.

“Daar hechten we nu reeds veel belang aan, maar de nieuwbouw laat ons toe hier nog beter op in te spelen”, zegt Birgitt Carlier.

De bewoners van het Meerlehof appreciëren de dienstverlening in hun woonzorgcentrum nu al als zeer goed. Dat bleek uit een onafhankelijke enquête bij bewoners van woonzorgcentra in opdracht van het Agentschap Zorg Vlaanderen.

Birgitt Carlier: “Die goede sfeer merkte je ook al in de voorbereiding van vandaag. Bewoners hebben de werfkeet versierd of breiden tricolore wimpels om op te hangen tijdens deze officiële start van de werken. Dat is fijn, want het gaat uiteindelijk om hun woonst. Daarom wilden we hen ook graag bij de eerste steenlegging actief betrekken”.

Complex  dossier

De bouw van het woonzorgcentrum betekent de grootste investering ooit door het Lummense gemeentebestuur. Er is een budget van 11.410.000 euro voorzien.

Birgitt Carlier: “Deze investering was absoluut noodzakelijk wilden we als gemeentebestuur een sturende rol kunnen blijven spelen in het ouderenbeleid. Die ambitie is er en is ook nodig, zeker als je weet dat het aandeel van senioren in onze gemeenschap de komende jaren zal blijven toenemen.

Aan de bouw die nu van start gaat, ging een lange voorbereiding vooraf. “Gezien het belang van de investering is dat natuurlijk niet onlogisch. Maar we werden tijdens de voorbereiding ook meermaals geconfronteerd met externe factoren die vertragend werkten”, aldus ocmw-voorzitter Birgitt Carlier.

Zo was er de verplichting tot de opmaak van een archeologienota, EPB-verplichtingen die doorheen het project strenger werden, de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat niet vanzelfsprekend was, …, tot het onverwachte wachten op VIPA die in 2015 beslisten om eerst hun ganse financieringsregeling te herwerken vooraleer de lopende aanvragen te behandelen.

Voorbereidende werken

In de loop van 2013 werd  architect Conix-Rdbm aangeduid. Eind 2014 werd  een financieel-technisch plan bij VIPA ingediend, maar het was  wachten  tot de zomer van 2016 vooraleer VIPA een nieuw financieringsregeling uitwerkte en het dossier opnieuw kon worden opgestart. Begin 2017 kon dan een bouwaanvraag ingediend worden en de nodige aanbestedingen worden gedaan.

De technische dienst van de gemeente legde vorig jaar een tijdelijke parking aan achter het woonzorgcentrum, aangezien de huidige parking verdwijnt. Daarnaast gebeurden er de afgelopen maanden tal van andere voorbereidende werken:

  • Ontkoppelen van bestaande nutsvoorzieningen en vervangen door een tijdelijke  aansluiting, of het definitief verleggen van bestaande aansluitingen (zoals o.a. aardgas, elektriciteit, …)
  • Het zetten van een berlinerwand onder de cafetaria als stutting voor de graafwerken
  • De verwijdering van de mazouttank en het plaatsen van een tijdelijke mazouttank aan de achterkant van het woonzorgcentrum.

Nu deze voorbereidende werken achter de rug zijn, kan er worden gestart met de eigenlijke bouwwerken van het nieuwe woonzorgcentrum.

Zorgcampus

Als het nieuwe woonzorgcentrum klaar is wordt een nieuwe tijdelijke inkom gemaakt en worden de bewoners verhuisd. Dan wordt de laagbouw van het huidige woonzorgcentrum afgebroken, en kan een verbinding gemaakt worden tussen het oude en het nieuwe woonzorgcentrum. De aanleg van een benedenplein zal vervolgens  de nieuwe definitieve inkom ontsluiten.

De herbestemming van de rest van het oude rustoord volgt pas daarna. Hier zijn het huidige lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en kantoorruimte voor de thuiszorgdienst voorzien. Wat de 2 verdiepingen betreft, gingen gemeente en OCMW Lummen daarnaast ook het engagement aan naar het Vlaams Agentschap Wonen, om er sociale huurwoningen voor bejaarden te voorzien.